Warsztaty rytmiki i kształcenia słuchu

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli rytmiki i kształcenia słuchu

8 marca 2019 r.

Prowadzący:

Urszula Cebula
Absolwentka rytmiki w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu. Jest nauczycielem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej.
Prowadzi tam rytmikę z kształceniem słuchu w klasie I cyklu
sześcioletniego, zajęcia kursu przygotowawczego dla kandydatów
do szkoły oraz kształcenie słuchu i audycje muzyczne w klasie IV
cyklu sześcioletniego i klasie III cyklu czteroletniego. Jest
autorką piosenek i baśni muzycznych.