RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku jest Pan Łukasz Kalinowski
kontakt : inspektor@psm.swidnik.pl

 

Klauzula informacyjna

Monitoring