Rekrutacja

REKRUTACJA

 

 

UWAGA!
W związku  z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych  związanym z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 zajęcia dla kandydatów  odbędą się online w formie krótkich filmów instruktażowych. 

Prosimy o śledzenie informacji w zakładce „ZAJĘCIA DLA KANDYDATÓW”

 


 

UWAGA!
W związku  z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych  związanym z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 kwestionariusze rekrutacyjne  można składać   do dnia 15 maja 2021 r. 

drogą e-mailową na adres:

sekretariat@psm.swidnik.pl   

przesłać pocztą na adres: 

ul. Króla Pole 7,  21-040 Świdnik

lub wypełnić wniosek online:

FORMULARZ WNIOSKU ONLINE

 

 

DO POBRANIA :

 

UWAGA!
W związku  z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych  związanym z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 lekcje przygotowawcze  odbędą się online w formie krótkich filmów instruktażowych. 

 

 

Dla kandydatów przeprowadza się badanie przydatności polegające na:

  1. sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie z uwzględnieniem słuchu wysokościowego , poczucia rytmu, poczucia tonalności, pamięci muzycznej
  2. wykonaniu przez wszystkich kandydatów takich samych zadań:

-zaśpiewaniu przygotowanej piosenki
-powtórzeniu głosem dźwięków i krótkich zwrotów melodycznych
-zaśpiewaniu brakującego dźwięku kończącego fragment melodii (frazę)
-reagowanie na zmiany melodii
-powtarzanie krótkich przebiegów rytmicznych ( klaskanie)

O dokładnym terminie i godzinie przesłuchania zostaniecie Państwo powiadomieni telefonicznie.
Prosimy o punktualne stawienie się na przesłuchanie.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do klasy programowo wyższej przeprowadza się egzaminy kwalifikacyjne z poszczególnych przedmiotów.

Osoby przebywające na terenie szkoły (rodzice i kandydaci) proszone są o zachowanie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

do pobrania oferta szkoły pdf