Rekrutacja

REKRUTACJA

 

 

UWAGA!
W związku  z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych  związanym z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 zajęcia dla kandydatów są odwołane.

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich
w Świdniku organizuje zajęcia dla kandydatów.

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela rytmiki. Głównym celem tych zajęć jest umuzykalnianie dzieci oraz zaznajomienie ich i oswojenie z różnego typu zadaniami słuchowo-ruchowymi, a w szczególności nauka właściwego rozumienia poleceń nauczyciela. Daje to dzieciom większy komfort psychiczny, co minimalizuje stres związany z przesłuchaniem, a w rezultacie ma korzystny wpływ na lepsze wyniki kandydata.
Zajęcia odbywać się będą w sali rytmiki  od 5 lutego  2020 r.  

środa  gr. A  godz. 15:10 – 15.40

piątek gr. B  godz. 18.50 – 19.20

Zapraszamy dzieci w wieku 6 – 8 lat.

Obowiązują zapisy w sekretariacie Szkoły przy ul. Króla Pole 7; tel. 81 751 68 56

Ulotka informacyjna

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

 


 

UWAGA!
W związku  z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych  związanym z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 kwestionariusze rekrutacyjne  można składać   do dnia 31 maja 2020 r. drogą e-mailową na adres:

sekretariat@psm.swidnik.pl   

lub przesłać pocztą na adres: 

ul. Króla Pole 7, 21-040 Świdnik

lub wypełnić wniosek online:

FORMULARZ WNIOSKU ONLINE

 

 

DO POBRANIA :

 

Lekcje przygotowawcze dla kandydatów odbędą się  w dniach: 

kandydaci do cyklu 4-letniego

 kandydaci do cyklu 6-letniego

 

Badanie przydatności do kształcenia muzycznego odbędzie się
w dniach 8, 9, 10 i 15 czerwca 2020 r.  

>> LISTA PRZESŁUCHAŃ <<

Dla kandydatów przeprowadza się badanie przydatności polegające na:

  1. sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie z uwzględnieniem słuchu wysokościowego , poczucia rytmu, poczucia tonalności, pamięci muzycznej
  2. wykonaniu przez wszystkich kandydatów takich samych zadań:

-zaśpiewaniu przygotowanej piosenki
-powtórzeniu głosem dźwięków i krótkich zwrotów melodycznych
-zaśpiewaniu brakującego dźwięku kończącego fragment melodii (frazę)
-reagowanie na zmiany melodii
-powtarzanie krótkich przebiegów rytmicznych ( klaskanie)

O dokładnym terminie i godzinie przesłuchania zostaniecie Państwo powiadomieni telefonicznie.
Prosimy o punktualne stawienie się na przesłuchanie.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do klasy programowo wyższej przeprowadza się egzaminy kwalifikacyjne z poszczególnych przedmiotów.

Osoby przebywające na terenie szkoły (rodzice i kandydaci) proszone  są o zachowanie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

 

do pobrania oferta szkoły pdf

 

Lista kandydatów przyjętych  do szkoły na rok szkolny 2020/2021

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH