Rekrutacja

REKRUTACJA

 

 

Kandydaci są kwalifikowani do szkoły na podstawie badania przydatności, które odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r. 

Odpowiednie dokumenty rekrutacyjne należy składać drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@psm.swidnik.pl lub wysłać pocztą na adres: ul. Króla Pole 7, 21 – 040 Świdnik. Prosimy o dokładne uzupełnienie we wniosku danych telekomunikacyjnych (numer telefonu, e-mail).

Wszyscy kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne zostaną telefonicznie/ mailowo poinformowani o terminie  i godzinie przesłuchań.

Do wniosku należy dołączyć:

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (obowiązkowo)

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej  albo zaświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 roku życia

Szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danej specjalności.

Zaświadczenie lekarskie oraz opinię poradni ( jeżeli jest wymagana) należy doręczyć do sekretariatu szkoły  najpóźniej do 16 maja 2022r. 

Złożenie wniosku rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły.

 

GRUPA  I

17 i 18 maja 2022 r.

godz. 16.00   sala 1.2

Cykl 6-letni

 1. Bxx Alicja
 2. Bxxxx Yana
 3. Gxxxx Antonina
 4. Gxx Matylda
 5. Jxxxxxxxx Klara
 6. Kxxxxx Agnieszka
 7. Kxxxxxxxx Weronika
 8. Łxxxx Oskar
 9. Mxxxx Igor
 10. Mxxxxxxx Wioleta
 11. Sxxxxxx Aurelia
 12. Śxxxx Maria
 13. Wxxxx Gabriela

GRUPA II

17 i 18 maja 2022 r.

godz. 17.00   sala 1.2

Cykl 6-letni

 1. Bxxxxxxxxx Michalina
 2. Fxxxxxx Wojciech
 3. Hxxxx Adam
 4. Kxxxx Szymon
 5. Kxxxxxxx Debora
 6. Kxxxx Liliana
 7. Pxxxxx Maria
 8. Pxxxxx Lilly
 9. Sxxxxxxx Antonina
 10. Sxxxxxxx Judyta
 11. Sxxxx Agata
 12. Sxxxxxxx Julia
 13. Wxxxxxxxxx Nadia

 

GRUPA III

17  maja 2022 r.

godz. 16.00   sala 1.22

Cykl 4-letni

 1. Cxxxx xxxxxxxx Maria
 2. Cxxxxx Antonina
 3. Gxxxxxx Konrad
 4. Gxxxxx Blanka
 5. Kxxxxx Wojciech
 6. Kxxxxxxx Agata
 7. Kxxxxx Anna
 8. Kxxxxx Natalia
 9. Kxxxxxxx Gabriel
 10. Kxxxxxx Aleksandra
 11. Mxxxxxxxxxx Sandra
 12. Mxxxx Maciej
 13. Mxxxxxxx xxxxxxxxxxx Dorota
 14. Mxxxxxxx Dawid
 15. Pxxxxxxxx Natalia
 16. Pxxxxxxxx Maria
 17. Rxxxxx Natalia
 18. Sxxxxxxx Zuzanna
 19. Sxxxxx Lena
 20. Żxxxxxxx Maja

 

GRUPA IV

17  i 18 maja 2022 r.

godz. 18.00   sala 1.2

Cykl 6-letni

 1. Axxxxxx Hanna
 2. Bxxxxxxx Matylda
 3. Bxxxxx Nela
 4. Cxxxxxxx Kajetan
 5. Cxxxxxxxxx Apolonia
 6. Dxxxxxxxxxx Kazimierz
 7. Gxxxxxx Alicja
 8. Jxxxxxx Ludwika
 9. Mxxxxxxx Maksymilian
 10. Sxxxxx Zofia

Kwestionariusze rekrutacyjne  można składać  do dnia 16 maja 2022 r. 

drogą e-mailową na adres:

sekretariat@psm.swidnik.pl   

przesłać pocztą na adres: 

ul. Króla Pole 7,  21-040 Świdnik

lub wypełnić wniosek online:

formularz wniosku online

 

DO POBRANIA :

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku organizuje zajęcia dla kandydatów.

Zajęcia odbywać się będą w sali rytmiki od 21 marca  do 26 kwietnia 2022 r.  w trzech grupach do wyboru:

grupa I – poniedziałki,  godz. 15:15 – 15:45

grupa II – poniedziałki, godz. 19:10 – 19:40

grupa III – wtorki, godz. 15:15 – 15:45

 

Zapraszamy dzieci w wieku 6 – 8 lat.

Obowiązują zapisy w sekretariacie Szkoły przy ul. Króla Pole 7; tel. 81 751 68 56

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

 

MATERIAŁY ONLINE

Lekcje przygotowawcze

Przykład badania predyspozycji muzycznych

 

 

GRUPA I

19 maja 2022 r. godz. 16.00  sala 1.11

 1.  16.00 – Bxx Alicja
 2. 16.10 – Bxxxx Yana
 3. 16.20 – Cxxxxxxx Kajetan
 4. 16.30 – Gxxxx Antonina
 5. 16.40 – Gxx Matylda
 6. 16.50 – Jxxxxxx Ludwika
 7. 17.00 – Kxxxxx Agnieszka
 8. 17.10 – Kxxxxxxxx Weronika
 9. 17.20 – Łxxxx Oskar
 10. 17.30 – Mxxxx Igor
 11. 17.40 – Mxxxxxxx Maksymilian
 12. 17.50 – Mxxxxxxx Wioleta
 13. 18.00 – Sxxxxxx Aurelia
 14. 18.10 – Śxxxx Maria
 15. 18.20 – Wxxxx Gabriela
 16.  18.20 – Jxxxxxxxx Klara
 17.  18.40 – Gxxxxxx Alicja
 18. 18.50 – Sxxxxx Zofia

GRUPA II

19 maja 2022 r. godz. 16.00  sala 0.11

 1. 16.00 – Axxxxxxx Hanna
 2. 16.10 – Bxxxxxxxx Matylda
 3. 16.20 – Dxxxxxxxxxx Kazimierz
 4. 16.30 – Fxxxxxx Wojciech
 5. 16.40 – Hxxxx Adam
 6. 16.50 – Kxxxx Szymon
 7. 17.00 – Kxxxxxxxx Debora
 8. 17.10 – Kxxxx Liliana
 9. 17.20 – Pxxxxx Maria
 10. 17.30 – Pxxxxx Lilly
 11. 17.40 – Sxxxx Agata
 12. 17.50 – Wxxxxxxxxx Nadia
 13. 18.00 – Bxxxxxxxxx Michalina
 14. 18.10 – Sxxxxxxx Antonina
 15. 18.20 – Sxxxxxxx Judyta
 16. 18.30  – Sxxxxxxx Julia
 17. 18.40 – Bxxxxx Nela
 18.  18.50 – Cxxxxxxxxx Apolonia

GRUPA III

19 maja 2022 r. godz. 16.00  sala 2.4

 1.  16.00 –  Cxxxx xxxxxxxx Maria
 2. 16.10 – Gxxxxxx Konrad
 3. 16.20 – Gxxxxx Blanka
 4. 16.30 – Kxxxxxxx Agata
 5. 16.40 – Kxxxxx Anna
 6. 16.50 – Kxxxxxxxx Gabriel
 7. 17.00 – Mxxxxxxxxxx Sandra
 8. 17.10 – Mxxxxxxx xxxxxxxxxxx Dorota
 9. 17.20 – Mxxxxxxx Dawid
 10. 17.30 – Pxxxxxxxx Natalia
 11. 17.40 – Pxxxxxxxx Maria
 12. 17.50 – Rxxxxx Natalia
 13. 18.00 – Kxxxxxx Aleksandra
 14.  18.10 – Mxxxx Maciej
 15.  18.20 – Żxxxxxxx Maja
 16. 18.30 – Kxxxxx Maja
 17. 18.40 – Sxxxxxxx Zuzanna
 18. 18.50 – Kxxxxx Natalia
 19. 19.00 – Cxxxxx Antonina
 20.  19.10 – Sxxxxx Lena  ( do klasy II)

Dla kandydatów przeprowadza się badanie przydatności polegające na:

 1. Sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie z uwzględnieniem słuchu wysokościowego , poczucia rytmu, poczucia tonalności, pamięci muzycznej
 2. Wykonaniu przez wszystkich kandydatów takich samych zadań:

-zaśpiewaniu przygotowanej piosenki
-powtórzeniu głosem dźwięków i krótkich zwrotów melodycznych
-reagowanie na zmiany melodii
-powtarzanie krótkich przebiegów rytmicznych ( klaskanie)

Przykład badania predyspozycji muzycznych

O dokładnym terminie i godzinie przesłuchania zostaniecie Państwo powiadomieni telefonicznie.
Prosimy o punktualne stawienie się na przesłuchanie.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do klasy programowo wyższej przeprowadza się egzaminy kwalifikacyjne z poszczególnych przedmiotów.

Osoby przebywające na terenie szkoły (rodzice i kandydaci) proszone są o zachowanie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

do pobrania oferta szkoły pdf

Lista osób zakwalifikowanych do szkoły na rok szkolny 2022/2023 będzie ogłoszona dnia 26. 05. 2022 r. Jednocześnie informujemy, że zakwalifikowanie dziecka nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły!!!    (przewidywany termin 05. 08. 2022 r. )