Rada Rodziców

Rada Rodziców

rok szkolny 2021/2022

Prezydium:

Przewodniczący – Karol Czajka

Z-ca przewodniczącego – Renata Gumieniak-Barańska

Z-ca przewodniczącego – Edyta Niezbecka

Sekretarz – Iwona Filipowicz

Komisja Rewizyjna:

Członek – Iwona Kowalik

Członek- Paweł Kupidura

Skarbnik – Anna Marzec


Darowizna na  cele  Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

  roczna - 110,00 zł

Darowizny  można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto:

11 1940 1076 5680 4916 0000 0000