Rada Rodziców

Rada Rodziców

rok szkolny 2022/2023

Prezydium:

Przewodniczący – Małgorzata Plewik

Z-ca przewodniczącego – Dorota Duma

Sekretarz – Paweł Maśny

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący  – Edyta Niezbecka

Sekretarz- Aneta Wawszczak-Guz


Darowizna na  cele  Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

  roczna - 120,00 zł

Darowizny  można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto:

11 1940 1076 5680 4916 0000 0000