Wspólne muzykowanie z Waldemarem Malickim

Niedziela 22 listopada 2015r. była pod hasłem „Wspólne muzykowanie  z Waldemarem Malickim”Przed południem, o godz. 11:00 rozpoczęły się warsztaty z Maestro Waldemarem Malickim, a o godz. 16:00 odbył się koncert dla mieszkańców Świdnika, na którym uczniowie mogli zaprezentować efekty przedpołudniowej pracy.

 

Linki:

http://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/7193-wsp%C3%B3lne-muzykowanie

 

 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

23 października 2015 r.  odbyło się Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Z tej okazji odbył sie uroczysty koncert w wykonaniu uczniów naszej Szkoły i zaproszonych gości – uczniów Szkoły Muzycznej i I II stopnia im. T.Szeligowskiego w Lublinie. Wiersz skierowany do Pierwszoklasistów recytowała Julia Tkaczyk. Konferansjerami byli: Karolina Czubak i Filip Mikulski.

GALERIA

Budowa szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku w ramach podpisanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy uzyskała dofinansowanie w wysokości 3.150.000,00 zł. Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu będzie dokończona budowa Sali koncertowej. Harmonogram prac przewiduje realizację zadania w latach 2015-2017.

W ramach pierwszego – realizowanego w 2015 roku etapu – zostały wykonane następujące roboty:

  1. a) Roboty budowlane (architektura i konstrukcja przebudowa i budowa przegród wewnętrznych i zewnętrznych oraz podłoży i stropów roboty murarskie, posadzkarskie, tynkarskie, termoizolacyjne, przemurowanie i uzupełnienie ścian, roboty tynkarskie, wylewki posadzkowe),
  2. b) Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych (m.in. ułożenie okablowania elektrycznego i teletechnicznego),
  3. c) Wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych (m.in. ułożenie orurowania wod-kan, centralnego ogrzewania),

Nad realizacją był sprawowany nadzór inwestorski i autorski.