Opłaty

Opłata miesięczna na FUNDUSZ MUZYCZNY w roku szkolnym 2020/2021

wynosi 30 zł.

dla osób korzystających z wypożyczenia instrumentów szkolnych wynosi 50 zł.


Opłaty można dokonywać w Sekretariacie Szkoły lub na konto

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku

NBP O/O Lublin

49 1010 1339 0009 4113 9134 0000Opłatę  roczną  na RADĘ RODZICÓW  można dokonywać w Sekretariacie Szkoły lub przekazać na konto:

Rada Rodziców
przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku

PKO BP S.A. Oddział w Świdniku
42 1020 3176 0000 5302 0011 3282

więcej informacji dotyczących Rady Rodziców