Opłaty

Darowizna miesięczna na FUNDUSZ MUZYCZNY w roku szkolnym 2022/2023

wynosi 30 zł.

Dla osób korzystających z wypożyczenia instrumentów szkolnych wynosi 50 zł.


Darowizny można dokonywać w Sekretariacie Szkoły  do 15 każdego miesiąca lub na konto szkoły:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku

NBP O/O Lublin

49 1010 1339 0009 4113 9134 0000


Darowiznę roczną (120 zł) na rzecz  RADY RODZICÓW   w roku szkolnym 2022/2023  można dokonywać w sekretariacie szkoły w formie gotówkowej lub  przelewem na konto:

11 1940 1076 5680 4916 0000 0000

 

więcej informacji dotyczących Rady Rodziców