Honorowy Obywatel Miasta Świdnika

wandaa-001Prof. WANDA WIŁKOMIRSKA  HONOROWY OBYWATEL MIASTA ŚWIDNIKA

Dnia 24 maja 2012 r. o godz. 10:00, podczas sesji Rady Miasta Świdnika nastąpiło uroczyste nadanie Pani Profesor Wandzie Wiłkomirskiej tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świdnika. /Uchwała Rady Miasta z dn. 14 kwietnia 2012 r./

Tytuł ten, to wyraz uznania dla zasług, które wniosła p.Wanda Wiłkomirska do społecznego i artystycznego życia Świdnika i Polski.

„[…] Profesor Jolanta Wanda Alfreda Wiłkomirska urodzona 11.01.1929 roku w Warszawie – muzyk, pedagog Uniwersytetów Muzycznych Polski, Australii i Niemiec. Przyjaciel młodzieży, człowiek prawy, patriota, walcząca o godność drugiego człowieka. Zainaugurowała otwarcie Filharmonii Narodowej w Warszawie w 1955 roku jak i Opery w Sydney w 1973 roku. […] Koncertując poza granicami Polski część swojego honorarium przesyłała zaufanym osobom na pomoc działaczom opozycji. Przysyła również pieniądze do Świdnika, poza strukturami różnych organizacji jako osoba prywatna, opłacając kolegia robotników działających w podziemiu. Była prześladowana, została bez pracy i możliwości koncertowania. […] Z profesor Wandą Wiłkomirską utrzymujemy bardzo ciepłe, można powiedzieć rodzinne stosunki. Dzięki hojności profesor Wandy Wiłkomirskiej jesteśmy w posiadaniu wielu pamiątek, które w części są wyeksponowane w Izbie Pamięci naszej Szkoły. Promuje nasze miasto i szkołę przy każdym spotkaniu czy obecności jako jury konkursu lub jako pedagog prowadzący warsztaty muzyczne[…]” /Wyjątki z wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świdnika profesor Wandzie Wiłkomirskiej skierowanego do Burmistrza Miasta Świdnika – Waldemara Jaksona przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły – Beatę Olszańską oraz Fundację Pomocy Szkole Muzycznej w Świdniku reprezentowaną przez Prezesa Fundacji – Lidię Wierzbicką/

Pani profesor Wanda Wiłkomirska odbierając wyróżnienie nie kryła wzruszenia. Zapewniła, że jest bardzo dumna z nadanego tytułu i zrobi wszystko, aby nie splamić honoru Świdnika.

W koncercie przygotowanym na tę uroczystość wystąpiły:

Kamila Krzeszowiec – gitara /nauczyciel PSM I st. im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku/

Eliza Kondraciuk – skrzypce /nauczyciel PSM I st. im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku/

Eliza Snopek – wiolonczela /absolwentka PSM I st. im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku/

Program koncertu:

  • Kazimierz Wiłkomirski – Medytacja na Temat Gregoriańskiego Nieszporu Wielkopostnego /fragment/
  • Kazimierz Wiłkomirski – Poleciały pieśni moje
  • Andrzej Kurylewicz – Melodia przewodnia z filmu Janusza Morgensterna „Polskie drogi” w oprac. K.Krzeszowiec i E.Kondraciuk