NAUCZANIE ZDALNE

Planowane formy pracy zdalnej przez nauczycieli  wszystkich przedmiotów

 • wykorzystanie platformy G Suite
 • przepływ informacji i kontakt nauczycieli z dyrektorem, kierownikami sekcji
  i sekretariatem
 • zbieranie kontaktów telefonicznych, e – mail
 • konsultacje nauczycieli z uczniami w sprawie utworzenia Classroom
 • opracowanie materiałów do samodzielnej pracy
 • opracowanie i publikacja materiałów na www. stronie szkoły
 • konsultacje zdalne w sprawie realizowanego programu
 • udostępnienie aplikacji mobilnych

Lekcje indywidualne

 • ustalenie możliwości prowadzenia lekcji on–line za pośrednictwem Google Meet
 • przesyłanie skanów (zgodnie z możliwościami) nut
 • wypełnianie przez ucznia dzienniczka ćwiczeń
 • przesyłanie nagrań audio  (według możliwości) wykonywanych ćwiczeń utworów

Lekcje teoretyczne

 • opracowywanie scenariuszy lekcji
 • przekazywanie kart pracy (na e – mailem classroom)
 • wysyłanie informacji teoretycznych (j.w.)
 • udostępnianie linków z wykonaniem utworów

 Zajęcia chóru i zespołu instrumentalnego

 • opracowanie materiałów do samodzielnej pracy (partytury , partie poszczególnych głosów)
 • opracowanie na potrzeby dokładnego ćwiczenia i dbałości o szczegóły, zwolnionych wersji utworów, które zostaną przesłane uczniom na grupy Classroom
 • weryfikacja postępów poprzez informację zwrotną poprzez nagranie audio  własnego wykonania partii głosowej i przesłanie na e–mail nauczycielowi

Zamieszczanie materiałów dydaktycznych dla poszczególnych przedmiotów takich jak: materiały nutowe,  informacje o kompozytorach, muzyczne krzyżówki, konkursy, quizy  filmiki z wykonań koncertowych naszych uczniów , linki do najważniejszych i najciekawszych  dzieł literatury muzycznej, platform edukacyjnych.

 

Dyrektor szkoły
Beata Olszańska

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość –  nowelizacja przepisów – komunikat MEN  pobierz
Nowela 30c z 25.03.2020  pobierz

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem
Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne
podczas zdalnego nauczania”. Jest to materiał, który zawiera
najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych
podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać
dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.

Dodatkowo opracowaliśmy zestaw dobrych praktyk w zakresie
bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość. Są to
najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni
administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się
do lekcji online.

Dobre praktyki zasady bezpieczeństwa_UODO

Poradnik UODO Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

MATERIAŁY

FORTEPIAN,  SKRZYPCE,  WIOLONCZELA,   GITARA,   AKORDEON,  PERKUSJA

FLET POPRZECZNY,  KLARNET/SAKSOFONTRĄBKA,  RYTMIKA  / KSZTAŁCENIE SŁUCHU 1-3

KSZTAŁCENIE SŁUCHU,  AUDYCJE MUZYCZNE,  ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY

ZESPÓŁ LUDOWY,  CHÓR,  BIBLIOTEKA


 

LINKI DO MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ON-LINE

 

 1. Domowe Muzykowanie – zapraszamy na zajęcia on-line!
 2. TUTTI.pl – edycja specjalna #TUTTIwdomu
 3. Pisanie nut na komputerze w programie MuseScore – kurs online ; Link do programu musescore.org
 4. Materiały do czytania a vista na fortepianie (.zip)
 5. RAZEM DLA ZDALNEJ EDUKACJI – Komunikat Polskiej Izby Książki (.pdf) 
 6. Aplikacja edukacyjna „Zostań Moniuszką!”
 7. Orkiestrownik – Instrukcja korzystania z Orkiestrownika wraz z przykładowymi scenariuszami lekcji
 8. muzykotekaszkolna.pl
 9. Portal “Instrumenty muzyczne”
 10. www.dur-moll.pl
 11. Kompozytorzy polscy – wizytówki muzyczne
 12. Muzyczna przygoda – lekcje teorii dla I stopnia
 13. Kanał Mag Music Theory
 14. Harmonia jazzowa
 15. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 1 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 16. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 2 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 17. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 3 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 18. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 4 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 19. #Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!

Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Materiały Edukacyjne On-Line