Jubileusz

Szanowni Państwo,

  w 2018 roku Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich obchodzi swoje 45 urodziny. To niezwykłe święto całej społeczności szkolnej jest doskonałą okazją do spojrzenia na szkołę nie tylko z perspektywy jej historii i miejsca kształcenia muzycznego, ale także, jako na przestrzeń artystycznego spełnienia, o bogatej ofercie kulturalnej dla każdego, rozbudzającej wrażliwość muzyczną.
   Jubileusz 45-lecia szkoły chcemy świętować przez cały rok. W programie obchodów zaproponujemy Państwu warsztaty muzyczne, spotkania oraz koncerty w wykonaniu naszych uczniów, absolwentów, nauczycieli oraz zaproszonych gości.
   Niech ten rok będzie momentem, w którym razem będziemy przeżywać radość ze wspólnego muzykowania. Zapraszam Państwa na cykl jubileuszowych wydarzeń i  koncertów, międzypokoleniową podróż do świata muzyki.

Beata Olszańska

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku


Listy Gratulacyjne  z okazji Jubileuszu 45-lecia Szkoły


Jubileusz 45-lecia Szkoły – Koncert Galowy
23 listopada 2018 r.

     Jubileusze są czasem refleksji i podsumowań, celebrowania tego, co przez ten czas się wydarzyło.
Więc kilka słów z  historii i życia szkoły:
Powstanie szkoły datuje się na dzień 1 stycznia 1973, kiedy to, na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki powołano do życia Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Świdniku. Była to odpowiedź na potrzeby kulturalne młodego, prężnie rozwijającego się miasta. Szkoła powstała na bazie istniejącego od 1955 Ogniska Muzycznego działającego przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Skupiało ono zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych . Oprócz lekcji indywidualnych funkcjonowały również zespoły: wokalny, instrumentalny, mandolinowy i orkiestra akordeonowa, o której znany krytyk muzyczny Jerzy Waldorff, odwiedziwszy nasze strony w 1970 na łamach Polityki napisał” Akordeony, których dźwięku nie lubię, w licznym i dobrze przygotowanym zespole świdnickim brzmiały jak organy”. Zespół ten prowadził wówczas Pan Henryk Maruszak. Szkoła powstała z inicjatywy Pana Teofila Nowosada, inżyniera, ale również pasjonata muzyki i przy ogromnym zaangażowaniu i wsparciu Pana Henryka Maruszaka i całego Grona Pedagogicznego. Szkoła dawała możliwość rozwijania uzdolnionym muzycznie dzieciom talentu, a po jej ukończeniu możliwość dalszego kształcenia w szkołach drugiego stopnia i dalej, akademiach muzycznych. Pierwszym jej dyrektorem był Pan Teofil Nowosad. Szkoła przyciągała rzesze chętnych do nauki młodych ludzi, ale również dobrze przygotowaną, młodą, ambitną kadrę nauczycielską, wymieniając chociażby Panią Wizytator Jadwigę Kiszczak, Kazimierza Grelę, Zuzannę Kapyś, Henryka Maruszaka….

    Szkoła od początku istnienia borykała się z trudnościami lokalowymi. Pierwszą siedzibą był budynek, a właściwie barak przy ulicy Kolejowej, ale mimo ograniczonej przestrzeni, instrumentów średniej jakości, szkoła tętniła życiem. Odbywało się wiele koncertów, popisów,  uczniowie brali udział w konkursach, przeglądach, nierzadko zdobywając nagrody i wyróżnienia. Liczne spotkania, wyjazdy na koncerty do filharmonii w Lublinie czy Warszawie, integrowały społeczność szkolną, dawały możliwość kontaktu ze sztuką wyższego rzędu i rozwoju  osobowości młodych adeptów sztuki muzycznej .

    Mijały lata pełne pracy i nauki, dbania o rozwój każdego dziecka, jego wrażliwość, talent, osobowość. Obfitowały w działalność koncertową, warsztaty muzyczne i różnego rodzaju wydarzenia, zawsze podkreślające, jak ważne jest wychowanie człowieka w duchu artystycznym poprzez kontakt za sztuką. Po kilkunastu latach funkcjonowania na ulicy Kolejowej, szkoła została przeniesiona do nowego lokum, niestety znowu niewielkiego budynku na ulicy Króla Pole, który był pozostałością bazy noclegowej dla robotników pracujących przy budowie nowego osiedla mieszkaniowego. Mimo tego, że barak nie spełniał żadnych standardów nauczania, siedzibą szkoły był przez kolejne długie lata. Sytuacja ta jednak nie przeszkadzała w utrzymywaniu wysokiego poziomu nauczania, osiąganiu sukcesów i  prowadzeniu działalności koncertowej na terenie miasta i regionu. Na efekty szkoły i jej wizerunek w środowisku przez te lata pracowało wiele osób.  W tym miejscu w sposób szczególny chcielibyśmy podziękować  dyrektorom poprzednich kadencji: Panu Teofilowi Nowosadowi, Pani Halinie Łasko, niestety nieżyjącemu już Panu Cezaremu Pasternakowi, Pani Joannie Gałas i Pani Danucie Skubiszewskiej, którzy przez lata pełnienia swojej funkcji dokładali wszelkich starań, by pozyskać jak najlepsze warunki dla szkoły i jej rozwoju.

     Rok 2003 jest bardzo znaczący w historii szkoły. W tym właśnie roku, podczas obchodów 30-lecia szkoły, na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Waldemara Dąbrowskiego szkoła przyjęła imię  Rodziny Wiłkomirskich, znamienitej i znanej na całym świecie rodziny muzyków. Wtedy również odbyła się premiera hymnu szkoły, który został specjalnie skomponowany na tę uroczystość przez nauczycielkę szkoły, kompozytorkę, Panią Joannę Garbacz, tekst napisała również długoletnia  nauczycielka nasz ej  szkoły – Pani Ewa Puławska. Od tej pory bardzo zacieśniły się kontakty z członkami rodziny naszych Patronów, szczególnie z Teresą Wiłkomirską, żoną Kazimierza Wiłkomirskiego słynnego wiolonczelisty i pedagoga oraz Wandą Wiłkomirską, światowej sławy skrzypaczką, którą niejednokrotnie mieliśmy zaszczyt gościć w progach naszej szkoły. Profesor Wandzie Wiłkomirskiej , za zasługi zarówno  na niwie artystycznej jak i społecznej, w 2012 roku przyznano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Świdnik. Szkoła intensywnie się rozwija, wysokie umiejętności uczniów potwierdzane są sukcesami na przeglądach i konkursach . Coraz bardziej  jednak doskwiera  brak nowego, obszerniejszego lokum. Ponownie prowadzone są starania o poprawę warunków lokalowych szkoły. Wreszcie , po długich i skutecznych negocjacjach  Pani Dyrektor Beaty Olszańskiej, dzięki przekazaniu działki pod budowę szkoły przez Gminę Miejską Świdnik oraz sfinansowaniu budowy przez Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego w 2006 roku rozpoczęto budowę nowego, nowoczesnego, na miarę XXI wieku budynku szkoły. Zakończenie prac budowlanych części dydaktyczno-administracyjnej pozwoliło rozpocząć rok szkolny w wymarzonej szkole 1 września 2013, a uczniowie i pracownicy wreszcie uczą się i pracują w warunkach, które są odpowiednie dla pielęgnowania muzycznych talentów. W tym miejscu chcę wymienić nazwisko Pana  doktora Zdzisława Bujanowskiego – Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej oraz Pana Krzysztofa Mondzielewskiego, którzy z ramienia Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego, udzielają ogromnego wsparcia Szkole w rozwiązywaniu problemów finansowych oraz zawiłych meandrów przetargowo-budowlanych.  Wprawdzie nadal trwają prace budowlane przy wykończeniu sali koncertowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ale mamy nadzieję już niedługo zaprosić Państwa na pierwszy koncert.
Od ostatniego Jubileuszu szkoła bardzo się rozwinęła. Ze środków finansowych pozyskanych z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego szkoła zakupiła 4 fortepiany ,w sumie jest ich 6, wysokiej klasy instrumenty perkusyjne: marimbę, ksylofon i zestaw kotłów, a także instrumenty lutnicze: skrzypce, wiolonczele, kontrabasy, gitary, instrumenty dęte, akordeon, a w tym roku szkoła poszerzyła swoją ofertę o klasę trąbki.

     Chlubą naszej szkoły są uczniowie. Przez 45 lat jej istnienia szkoła wykształciła 884 absolwentów, część z nich podjęła naukę w szkołach II stopnia, kontynuując naukę dalej na Akademiach Muzycznych i rozwijając swoją muzyczną pasję. Wielu  uprawia zawód muzyka koncertując na estradach filharmonii, jak również będąc muzykami w zespołach rozrywkowych.
Obecnie do szkoły uczęszcza 174 uczniów. Swoje zdolności muzyczne rozwijają pod kierunkiem 30 znakomitych pedagogów, którzy wykonują swój zawód z pasją i zaangażowaniem. Oprócz nauki  indywidualnej gry na instrumencie, uczniowie wspólnie muzykują na zajęciach z chóru, zespołu instrumentalnego i ludowego. Organizowanych jest wiele imprez szkolnych o charakterze cyklicznym, koncerty, uroczystości, wyjazdy na koncerty symfoniczne do filharmonii. Każdego roku uczniowie biorą udział w  konkursach, przeglądach i przesłuchaniach muzycznych różnych specjalności, o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim . Dużym sukcesem naszej szkoły było uplasowanie się na pierwszym miejscu wśród szkół muzycznych I stopnia  regionu lubelskiego, w rankingu umieszczonym w „Raporcie z analizy wyników Obligatoryjnych Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej w roku szkolnym 2016/2017”. Zajęcie tak wysokiego miejsca stanowiło wyjątkowe wyróżnienie zarówno dla uczniów i pedagogów, którzy w przygotowania włożyli niepomierną ilość pracy, energii i zaangażowania. Uczniowie uczestniczą w ciekawych projektach muzycznych jak udział zespołu smyczkowego w warsztatach Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego, projekt realizowany we współpracy z fundacją Opera  ”Wspólne muzykowanie z Waldemarem Malickim”, widowisko słowno-muzyczne w roku poświęconym Irenie Sendlerowej ” Każdemu kto tonie należy podać rękę”, a ostatnio udział w nagraniach w projekcie „Czesław Mozil i Grajkowie przyszłości”, którego efekty będziemy mogli usłyszeć już w grudniu. Szkoła wielokrotnie prezentowała swój dorobek artystyczny szerszej publiczności organizując wyjazdy zagraniczne, wydarzenia muzyczne, koncerty, warsztaty, również we współpracy z samorządem lokalnym, instytucjami kultury, pomocy społecznej, placówkami oświatowymi i innymi organizacjami działającymi na terenie miasta, powiatu, kraju.
Te sukcesy i wydarzenia są zasługą wszystkich pracowników Szkoły. Wspaniałych, oddanych swojej pracy  pedagogicznej nauczycieli. Dzięki ich umiejętnościom, trosce o dobro ucznia, wsparciu, czasem wielu godzinom dodatkowych ćwiczeń, uczniowie mogą rozwijać  swój talent. To także pracownicy administracji i obsługi, którzy na co dzień wykonują ogrom pracy związanej z funkcjonowaniem i zarządzaniem szkołą, dbając o całą sferę finansowo- administracyjną , bez której szkoła nie mogłaby istnieć i za którą należą im się serdeczne podziękowania.


 

Szanowni Państwo,
w imieniu własnym oraz całej Społeczności Szkoły
mam wielką przyjemność poinformować,
że w roku 2018 mija 45 lat od utworzenia naszej Szkoły.
W związku z Jubileuszem planujemy zorganizowanie uroczystości,
która odbędzie się 23 listopada 2018r.
Zachęcamy wszystkich absolwentów do udziału w uroczystościach,
przesyłania wspomnień, zdjęć i innych materiałów, z których część zostanie umieszczona
w Księdze Jubileuszowej, lokalnej prasie oraz stronie internetowej Szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor Beata Olszańska
wraz z Pracownikami Szkoły

 


 

 

KONCERT INAUGURUJĄCY obchody 45-lecia naszej Szkoły

w wykonaniu uczniów, absolwentów i nauczycieli

dnia 23 stycznia 2018, o godzinie 18.00 

Sala Kameralna Miejskiego Ośrodka Kultury

Al. Lotników Polskich 24, Świdnik

 

 Koncert uczniów klas pierwszych

JUŻ GRAM

27 marca 2018, godz. 17.30

Sala Konferencyjna Urzędu Miasta Świdnik

Świdnik, ul Stanisława Wyspiańskiego 27

 

 

 

 


 

Szkolny Festiwal Zespołów Kameralnych

ZAGRAJMY RAZEM

16 kwietnia 2018, godz. 17.30

Sala Konferencyjna Urzędu Miasta Świdnik

Świdnik, ul Stanisława Wyspiańskiego 27

 

 

 


DZIEŃ PATRONA – FESTIWAL TWÓRCZOŚCI  WŁASNEJ 

ZAGRAJ NAM!   11 maja 2018 / piątek/

godz. 17.30

Budynek Szkoły, ul. Króla Pole 7, sala 2.4

 

 

 


 

KONCERT FAMILIJNY 

„Dzisiaj gram dla mojej rodziny”

w wykonaniu uczniów klasy 1 cyklu sześcioletniego.

Sala Konferencyjna Urzędu Miasta Świdnika,

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27,

29 maja 2018, godz. 17.00

 

 


„Każdy przychodzi na świat z zalążkiem geniuszu oczekującym na pełny rozkwit” /Dawid Lewis/

„Pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami dziecka są rodzice. To właśnie w domu rodzice od pierwszych dni wychowują swoje pociechy dając im opiekę i miłość. Potem, po przekroczeniu progu szkoły taką opieką otaczają dzieci nauczyciele. Wprawdzie nie mogą zastąpić rodziców, ale do każdego dziecka podchodzą indywidualnie, postrzegając dziecko jako jednostkę autonomiczną.

  Nauczyciele z pasją, związani z życiem kulturalnym szkoły, wrażliwi, obdarzeni zmysłem twórczym i bogatą wyobraźnią, potrafią rozwinąć potencjał artystyczny uczniów. 

  Wspólny sukces Nauczycieli i Rodziców, to koncert końcoworoczny, na którym mogliśmy wysłuchać efektów całorocznej pracy uczniów – przekrój działających w szkole zespołów, instrumentów i wykonawców. Być może ten koncert, to początek ich muzycznej kariery, kto wie?

  Mamy wspaniałe dzieci i młodzież, muzykalną i wrażliwą. Doceńmy ich pracę i cieszmy się z ich sukcesów!”

Dyrektor Szkoły – Beata Olszańska


Koncert wspomnień z udziałem absolwentów sekcji smyczkowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku

„Zagrajmy jak za dawnych lat”

Sala Kameralna MOK

dnia 15 czerwca 2018 r. godz. 17.00

Na scenie spotkali się tegoroczni absolwenci z młodzieżą, która naszą szkołę ukończyła kilka lat temu, a nawet wcześniej. Wielu z nich po rozstaniu ze szkołą zmieniło profesję, ale na potrzeby tego spotkania „odkurzyło” instrumenty, ponownie poruszało palcami po strunach. Była muzyka i były wspomnienia. Była radość ze wspólnego muzykowania. Jak dawniej. Wspólnie pod jedną batutą.

 

***

„To był cudowny czas. Takich chwil jak piątkowy koncert „Zagrajmy jak za dawnych lat” się nie zapomina, a my nauczyciele widzimy sens naszej pracy. To cudowne uczucie, kiedy pomimo coraz większego uzależnienia od cywilizacyjnej cyber przestrzeni, od świata podporządkowanego regułom wszechobecnej ekonomii, od ciągłej pogoni za „mieć”, a nie „być” są ludzie, dla których MUZYKA jest ważną częścią życia.
Muzyka to piękno, z którym każdy wrażliwy człowiek chce obcować. Porusza serca, wzbudza emocje, daje radość i wzruszenie, porusza najgłębsze pokłady wrażliwości.
Dziękuję ogromnie wszystkim wykonawcom za udział w koncercie, za wspaniałą muzykę, za wspomnienia, za uśmiech i łzy.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję Pani Annie Dorochowicz i Pani Ewie Puławskiej za organizację tego przedsięwzięcia i stworzenie tak ciepłej i wzruszającej atmosfery.”

Dyrektor Szkoły – Beata Olszańska