Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXX-lecia oraz uroczyste nadanie

Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Świdniku

imienia Rodziny Wiłkomirskich

 

afisz

 

 

Mszę celebrował proboszcz tejże parafii – ksiądz Andrzej Kniaź. Całą oprawą liturgiczną mszy zajęli się uczniowie naszej Szkoły pod kierunkiem p. Lidii Wierzbickiej oraz p. Joanny Garbacz i p. Janusza Lawgmina. W czasie mszy modlono się w intencji nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców, a także patronów szkoły – Rodziny Wiłkomirskich. Swoją obecnością zaszczyciła mszę św. przedstawicielka Rodu Wiłkomirskich – p.Teresa Wiłkomirska. Oto co w kazaniu powiedział m.in. proboszcz Andrzej Kniaź:

„…Uroczystą Mszą Św. chcemy uczcić jubileusz XXX-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej  I stopnia w Świdniku. Chcemy, aby  Pan Bóg wziął pod opiekę młodzież, nauczycieli, dyrekcję szkoły, rodziców i tych wszystkich, którzy troszczą się, by muzyka i piękna polska kultura rozszerzała  się w naszym mieście i naszej Ojczyźnie.
Witam serdecznie zgromadzoną młodzież, dyrekcję i nauczycieli, przedstawicieli władz miasta Świdnika i powiatu. Serdecznie witam p.Teresę Wiłkomirską – przedstawiciela rodziny Wiłkomirskich, których imię zostanie szkole w uroczysty sposób dzisiaj nadane. Dziękuję, że zechciała przyjechać i być obecna na Mszy Św., cieszyć się tym wydarzeniem. Ze wzruszeniem podziwiam młodzież i dzieci ze szkół muzycznych, teatralnych, baletowych i zazdroszczę im, że są tak subtelne, wrażliwe i dobre. Napawa mnie dumą, że mimo tak młodego wieku tyle już umieją. Zastanawiam się, co z nich będzie gdy urosną. Czasami jest mi ich żal. Żal, bo inni mają wolny czas, mają czas na piłkę, skakankę,  a one muszą ćwiczyć,     po to by kiedyś zadziwić patrzących i słuchających…”

 

„…Witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w progach Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Świdniku na szczególnej i niepowtarzalnej dla naszej szkoły uroczystości  obchodów XXX-lecia połączonej z nadaniem jej imienia Rodziny Wiłkomirskich. Ze szczególną przyjemnością, radością i wzruszeniem chciałabym powitać przedstawiciela Rodziny Wiłkomirskich – p.Teresę Wiłkomirską. Tożsamość każdej szkoły buduje się poprzez jej historię, tradycje, nieprzemijające wartości. Dzisiejszy  dzień  zapisze  się  złotymi  zgłoskami  w  historii  naszej  szkoły  i miasta Świdnika…”   

Oto fragment powitania p.dyrektor Beaty Olszańskiej-Dumy skierowanego do licznie zgromadzonych gości w murach szkoły przy ul. Króla Pole 5.

Następnie głos zabrała p.Anna Szabat – przedstawiciel Departamentu Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury.

 Pani Dyrektor, szanowni Goście. […] Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowego Statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej Dz.U.nr 13 poz. 117 przychylając się do wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego nadaję Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Świdniku imię Rodziny Wiłkomirskich. Obecnie szkoła uzyskuje nazwę: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku […]

Podpisano – Minister Kultury Waldemar Dąbrowski

Po odczytaniu aktu nadania szkole imienia, p.Anna Szabat i p.Teresa Wiłkomirska dokonały odsłonięcia  tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Fundację Pomocy Szkole Muzycznej działającej przy naszej szkole, a ksiądz dziekan Andrzej Kniaź tablicę tę poświęcił.

Następnie głos zabrała p.Teresa Wiłkomirska.

„Serdecznie dziękuję władzom miasta Świdnika i powiatu, opiekunom szkoły, dyrekcji oraz pedagogom za zaszczyt uczestniczenia w dzisiejszej uroczystości. Dzieciom życzę z całego serca, aby codzienny widok tej tablicy obudził w nich wielkie umiłowanie muzyki. Tego im bardzo życzę.
Życzę Wam, kochane dzieci takich osiągnięć w tej dziedzinie jakie mieli Patroni Waszej szkoły w Polsce i wielu krajach świata.
Przekazuję te podziękowania i życzenia od żyjących członków rodziny Wiłkomirskich. Wszystkiego najlepszego. Niech muzyka będzie Waszym światem.”

Teresa Wiłkomirska

 

Część oficjalną prowadziła dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Świdniku – p.Beata Olszańska-Duma

 Proszę wszystkich o powstanie! Do hymnu!

W tym miejscu przepełniona do granic możliwości, licząca ok. 500 osób, sala Kina „Lot” odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego.

Dzień dobry Państwu!

W imieniu Dyrekcji oraz całej społeczności szkolnej, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie na uroczystościach jubileuszu XXX-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Świdniku, które to obchody połączone zostały z aktem nadania szkole imienia Rodziny Wiłkomirskich. Z przyjemnością chcę Państwa poinformować, że honorowy patronat obchodów XXX-lecia naszej szkoły objęli: Ministerstwo Kultury, Urząd Miasta Świdnika oraz Starostwo Powiatowe.

Z prawdziwą radością chcę powitać honorowego gościa naszych uroczystości, przedstawiciela  rodziny  Wiłkomirskich  –  p.Teresę  Wiłkomirską, przedstawiciela Departamentu Edukacji Artystycznej  w Ministerstwie Kultury – p.Annę Szabat, p.Jadwigę Kiszczak – starszego wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubelskiego, księdza dziekana Andrzeja Kniazia, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego p.Tomasza Makowskiego, starostę Powiatu Świdnickiego  p.Mirosława Króla, wiceburmistrza Miasta Świdnika p.Tomasza Szydło, przedstawiciela Rady Miasta – p.Andrzeja Radka, przedstawiciela Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego p.Józefa Krzyżanowskiego, dyrektorów: szkół artystycznych regionu lubelskiego, placówek kulturalno-oświatowych, przedszkoli i szkół naszego miasta, przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli Fundacji Pomocy Szkole Muzycznej, przedstawicieli Rady Rodziców, byłych dyrektorów naszej szkoły, Grono Pedagogiczne, Pracowników szkoły, Rodziców, uczniów, wszystkich miłośników muzyki i sympatyków naszej szkoły.

   Witam sponsorów dzisiejszych uroczystości, których wsparcie finansowe bardzo pomogło nam w zorganizowaniu obchodów jubileuszowych naszej szkoły. A są to:

 1. Fundacja Pomocy Szkole Muzycznej I st.w Świdniku
 2. Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Świdniku
 3. Starostwo Powiatowe – Świdnik
 4. Urząd Miasta – Świdnik
 5. PZL – Świdnik
 6. PRDM – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych – Lublin S.A.
 7. Elektrociepłownia „Giga” Spółka z o.o. – Świdnik
 8. Usługi Instalatorstwa Sanitarnego C.O. i Gazu – Świdnik
 9. Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych – Tomaszowice
 10. Loguax – Biuro Tłumaczeń – Lublin
 11. Zajazd Piastowski –Kazimierz Dolny
 12. Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych „Lider-Tour” – Lublin
 13. ELCON Sp. Cywilna – Świdnik
 14. Kwiaciarnia „Ewa” – Świdnik
 15. RETHMANN Sp. z o.o. – Świdnik
 16. Serwis „Canon” – Świdnik
 17. Piekarnia Adampol
 18. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” – Świdnik
 19. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Pegimek”
 20. Kompleksowe Prace Remontowo-Budowlane „Prima-Vera”
 21. Telewizja Kablowa Świdnik
 22. Pracownia Architektoniczna – Tomasz Jabłoński
 23. Danuta Skubiszewska
 24. Andrzej Pochodyła – strojenie pianin i fortepianów
 25. Mirosław Łuciuk
 26. Drukarnia EMBE-Press – Lublin
 27. Joanna Gałas – dyrektor I LO w Świdniku
 28. Janusz Koszałka – firma „Multi” Modernizacja i adaptacja wnętrz – Lublin

Jeszcze raz witam wszystkich bardzo gorąco i życzę wspaniałych przeżyć artystycznych na dzisiejszym jubileuszowym koncercie.

To już 30 lat od chwili, kiedy nasza placówka rozpoczęła swą działalność dydaktyczną  jako Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia. Biorąc pod uwagę fakt, że miasto Świdnik istnieje nieco ponad 50 lat, 30 lat naszej placówki to wspaniały jubileusz. Szkoła powstała    na bazie prężnie działającego Społecznego Ogniska Muzycznego przy Zakładowym Domu Kultury WSK, które powstało wiosną 1955 roku.

Dzięki dużym staraniom i wielkiemu zaangażowaniu rodziców i ówczesnego dyrektora ogniska – p.Teofila Nowosada 1 stycznia 1973 roku powstała szkoła, która jest w tej chwili jedną z podstawowych placówek kształcenia muzycznego w naszym mieście i powiecie. Przez te 30 lat splotły się tutaj losy kilku pokoleń – uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. To tu prawie pół tysiąca osób rozpoczynało swoją przygodę z muzyką, która nie rzadko była również początkiem ich zawodowych karier. Muzyka stała się ich pasją  i sposobem  na życie.

Trudno byłoby wymienić teraz wszystkie przedsięwzięcia i osiągnięcia szkoły: koncerty, popisy, konkursy, dlatego też zachęcam Państwa do zaczerpnięcia informacji na ten temat  w wydanym z okazji jubileuszu folderze.

Na obecne efekty szkoły pracowało wiele osób. W sposób szczególny chciałabym zaznaczyć wkład dyrektorów poprzednich kadencji: p.Teofila Nowosada, p.Haliny Łasko, p.Cezarego Pasternaka, p.Joanny Gałas, p.Danuty Skubiszewskiej, których wkład pracy, pasja i entuzjazm przyczyniły się  do rozwoju naszej szkoły. Poproszę byłych dyrektorów o wyjście  na scenę.

Dziękuję również wszystkim pracownikom szkoły, którzy są już na zasłużonej emeryturze,  a którzy z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem pracowali długie lata w naszej placówce.

Minione 30 lat obudziło w nas wszystkich refleksje nad tym co już było, ale również inspirowało do zmian. I tak narodził się pomysł by nadać szkole imię. Starania o nadanie imienia szkole rozpoczęła p.Danuta Skubiszewska przy akceptacji pedagogów i całej społeczności szkolnej.

Chcieliśmy, by nasza szkoła mimo, iż mieści się w skromnym i niepozornym budynku zyskała pełną podmiotowość otrzymując imię swego patrona.

Obranie rodziny Wiłkomirskich na patrona naszej szkoły, to piękna i bardzo wymowna inicjatywa. Ta wspaniała rodzina muzyków – Alfred, Kazimierz, Michał, Maria, Józef i Wanda jest dla nas wzorem do naśladowania w miłości i pasji do muzyki, a także w trudzie codziennej i żmudnej pracy w celu osiągnięcia świetnych wyników. Poznanie przez uczniów,  w drodze konkursów i pogadanek, historii losów Rodziny Wiłkomirskich często trudnych, ale  i pięknych dało nam wszystkim nową siłę na dalsze lata pracy i nauki.

Chciałabym w tym miejscu zacytować słowa Beniamina Franklina, które dotyczą nas wszystkich, a ja dzisiaj chciałabym je dedykować szczególnie uczniom: „Jeśli człowiek zamknie bogactwo we własnej głowie, nikt mu go nie może odebrać. Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski”.  Pamiętajcie o tym, gdy poczujecie się zmęczeni i przygnieceni nadmiarem obowiązków,  bo Wy już jesteście bogatsi od innych ludzi. Wasze bogactwo to miłość do muzyki.

Proszę teraz o zabranie głosu przedstawiciela Departamentu Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury – p.Anna Szabat i odczytanie aktu nadania imienia szkole.

Proszę teraz wszystkich o powstanie.

Pani Dyrektor, szanowni Goście,

Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 24 I 2001r. w sprawie ramowego Statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej Dz.U.nr 13 poz. 117 przychylając się do wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego nadaję Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Świdniku imię Rodziny Wiłkomirskich. Obecnie szkoła uzyskuje nazwę: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku.

Podpisano – Minister Kultury Waldemar Dąbrowski

Poproszę o zabranie głosu p.Teresę Wiłkomirską.

Chciałabym na Pani ręce przekazać te kwiaty i podziękowanie upamiętniające uroczystość nadania szkole imienia Rodziny Wiłkomirskich. Czujemy się bardzo dumni, że od dzisiejszego dnia będziemy nosić imię tej Rodziny.

Szanowni Państwo, kochane dzieci!

To wielka przyjemność dla mnie być z Wami w tak uroczystym dniu, Waszego podwójnego święta. Trzydzieści lat działania w Świdniku Szkoły Muzycznej świadczy o tym, jak była i jest temu miastu potrzebna.
Nauka gry na jakimkolwiek instrumencie w szkole pierwszego stopnia nie koniecznie musi być przygotowaniem do muzycznego zawodu. Może być okazją do bliższego zapoznania się z tą piękną sztuką, może przyczynić się do wyrobienia zamiłowania do prawdziwej, wartościowej muzyki, może pozwolić na lepsze, głębsze jej rozumienie i odbieranie w życiu dorosłym, przy całkiem innym zawodzie. A więc – może pozwolić na podniesienie ogólnej kultury każdego z uczniów szkół muzycznych. W dawniejszych latach dość popularne było uczenie, najczęściej zresztą w domach, dzieci i młodzieży czy to gry na pianinie, skrzypcach, instrumencie dętym, czy śpiewu czy też rysunku, malarstwa lub rzeźby – właśnie dla wyrobienia wrażliwości na sztukę w różnych jej przejawach.
Oczywiście są wśród uczniów tej szkoły również tacy, którzy już teraz chcą, lub później zechcą, wybrać zawód muzyka na całe życie. Jednak wszyscy uczniowie przez cały czas nauki powinni pamiętać, że tylko rzetelnej pracy, mozolnym ćwiczeniom, poważnemu stosunkowi do swojej nauki mogą zawdzięczać postępy i osiągnięcia. Byłoby dobrze, żeby sobie uświadomili, że poprzez te wysiłki mają już teraz bogatsze życie od swoich rówieśników.
Drugą okazją do dzisiejszej uroczystości jest przyjęcie za patronów Waszej szkoły rodziny Wiłkomirskich. Poznając życiorysy Waszych patronów przekonacie się, jak dalece regularna, intensywna praca potrafi dać świetne wyniki. Chciałabym bardzo, żeby tych sześcioro Wiłkomirskich, wspaniałych artystów i niezwykłych ludzi, stało się dla Was pięknym wzorcem. Zdolności, a nawet talenty, to nie wszystko. Trzeba dołożyć gorące umiłowanie muzyki i ciężką pracę.
Na Waszej drodze do osiągnięć w muzyce prowadzą Was Wasi nauczyciele, ale jestem pewna, że pomogą i rodzice. Jeżeli to oni zadbają o systematyczność Waszych ćwiczeń, zapewnią dla nich właściwe warunki. Jeżeli również umożliwią Wam słuchanie dobrej muzyki w świetnym wykonaniu.
Tak się składa, że wszyscy ci Wiłkomirscy, Wasi patroni, oprócz działalności koncertowej i muzycznej, uprawiali pedagogikę. Tak więc własną ogromną wiedzą i doświadczeniem, a także umiłowaniem muzyki dzielili się najpierw z rówieśnikami (bo niektórzy z nich bardzo wcześnie zaczęli uczyć), później z następnymi pokoleniami. Swoim uczniom byli bezgranicznie oddani, nie szczędzili dla nich czasu. A i późniejszą działalność muzyczną – wirtuozowską czy pedagogiczną – swoich uczniów śledzili z zaiteresowaniem, zawsze gotowi do pomocy. W całej Polsce i poza jej granicami, w różnych częściach świata, jest bardzo wielu byłych uczniów Wiłkomirskich, szczególnie Kazimierza, Marii i Wandy. Wszyscy ci uczniowie z wdzięcznością wspominają swoich profesorów. Zapewniają także, że teraz oni swoim uczniom przekazują skwapliwie to, czego nauczyli się od Wiłkomirskich. I w stosunku do muzyki i do własnego wykonawstwa, jak również w stosunku do metod pedagogicznych.
Mój mąż, Kazimierz Wiłkomirski, uczniów swoich nazywał żartobliwie swymi „Muzycznymi wnukami”. Gdyby był tu dzisiaj z nami, na pewno bardzo cieszyłby się Waszym świętem i może nazwałby Was, kochane dzieci, swoimi „Muzycznymi prawnukami”.
A ja ze swej strony życzę Wam serdecznie prawdziwych, wspaniałych postępów w nauce i takiego gorącego pokochania muzyki, takiej pasji, jaka cechowała i cechuje Waszych patronów, rodzinę Wiłkomirskich. 

Po słowie p.Teresy Wiłkomirskiej ponownie zabrała głos p. Dyrektor:

Pozwolę sobie teraz odczytać list od p.Wandy Wiłkomirskiej.

Drodzy Pedagodzy, Kochani Uczniowie, Pani Dyrektor i Wszyscy obecni Rodzice!

„Muzyka, nie tylko „rodzi pragnienie dobrych czynów” jak chciał Pitagoras, nie tylko „łagodzi obyczaje” jak stwierdził Jerzy Waldorff. Muzyka jest najpiękniejszym językiem, jakim grający przemawia do słuchającego. Językiem, który nie potrzebuje słów, bo sam bezpośrednio wyraża emocje. My, którzy gramy, przekazujemy tym, którzy słuchają, bez pośrednictwa słów czyste uczucia radości, smutku, lęku, tęsknoty, oczekiwania, rozczarowania, spełnienia, szczęścia. „Muzyka nie zna granic”, to inny slogan. Kochajmy muzykę, słuchajmy muzyki.
Tego Państwu i sobie życzę, cieszę się, że obraliście sobie za patronów rodzinę Wiłkomirskich, która żyła muzyką i dla muzyki.”

Podpisano –  Wanda Wiłkomirska
Sydney, 25. 10. 2003r.

dyr.B.O-D: Chciałabym powiedzieć, iż obraz, który państwo widzicie przedstawia Alfreda Wiłkomirskiego wraz ze swoimi utalentowanymi dziećmi, którzy są naszymi Patronami. Został on namalowany i ufundowany dla szkoły przez Państwa Agnieszkę i Tomasza Wojnowskich, podobnie jak drzewo genealogiczne wystawione w hallu Kina „Lot”.

Poproszę ponownie przedstawiciela Ministerstwa Kultury – p.Anną Szabat oraz p.wizytator – Jadwigę Kiszczak o zabranie głosu.

W tym miejscu nastąpiło odznaczenie zasłużonych nauczycieli:

 • nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Aleksandra Kwaśniewskiego Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi
 • Zasłużony Działacz Kultury
 • Listy Gratulacyjne od Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego
 • Dyplomy Uznania
 • Nagrody Dyrektora dla nauczycieli oraz pracowników administracji obsługi

dyr.B.O-D: Poproszę o zabranie głosu p.Jadwigę Kiszczak – starszego wizytatora CEA Regionu Lubelskiego.

„…W styczniu 1973 r. stałam na tej estradzie. Jest tu na sali p.Teofil Nowosad, który zatrudnił mnie na początku istnienia tej Szkoły. W tym czasie wielu pedagogów z pokolenia p.Beaty Olszańskiej, których widzę na sali  było wówczas moimi uczniami. Były to dla mnie najpiękniejsze lata pracy pedagogicznej. Mam tu swoich przyjaciół, kolegów i byłych uczniów…”

(fragment wypowiedzi Pani Wizytator)

dyr.B.O-D: Poproszę o zabranie głosu Starostę  Powiatu Świdnickiego  – p.Mirosława Króla.

„W Świdniku, przy ul. Króla Pole 5 stoi niepozorny budynek. Myślę, że trudno nam czasem przekonać przyjezdnych , że mieści się tam PSM I st. od dziś im. Rodziny Wiłkomirskich. Jednakże to co dzieje się w tym niepozornym budynku układa się w jakże imponujący, przepiękny gmach, który na trwałe wpisuje się w historię kultury i dzieje miasta Świdnika…”

dyr.B.O-D: Poproszę o zabranie głosu wiceburmistrza Miasta Świdnika – p.Tomasza Szydło i przewodniczącego Rady Miasta – p.Andrzeja Radka.

Pan Tomasz Makowski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, w imieniu Marszałka powiedział: 

 „…Czuję się zobowiązany do uczczenia tak doniosłej okazji. Pragnę, aby dzisiejszą uroczystość potraktować nie tylko jako podsumowanie 30 lat działalności placówki, ale jako święto wszystkich nauczycieli i pedagogów. To przecież ludzie, którzy oddają kształceniu młodych pokoleń Polaków najlepsze lata swojego życia. W imieniu Samorządu Województwa Lubelskiego życzę, by Wasze zaangażowanie w rozwój wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży szło w parze ze śmiałym spojrzeniem w przyszłość i umacniało obecny wizerunek szkoły jako jednostki kształcącej wartościowych i szanowanych obywateli…”

dyr.B.O-D: Poproszę o zabranie głosu Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego  w Świdniku – p.Grażynę Bobowską.

… W imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Z tej okazji proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia:

Społeczności uczniowskiej – samych sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy muzycznej, świetnych wyników na przeglądach i konkursach, satysfakcji z każdego występu, a także głębokiego poczucia, że specyfika szkoły oraz osobowość Waszych nauczycieli korzystnie wpływa na przygotowanie każdego z Was do realizacji wyzwań, jakie niesie za sobą przyszłe życie.

Rodzicom życzę umiejętności motywowania swoich dzieci do trudnej pracy artystycznej oraz zawodowej i poczucia dumy z ich osiągnięć.

Pani Dyrektor, Nauczycielom oraz Pracownikom składam wyrazy szacunku i uznania za codzienną pracę na rzecz rozwoju młodych talentów bez względu na trudne warunki lokalowe. Życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej i społecznej, poczucia satysfakcji z wykonywanego zawodu, oraz przychylności i życzliwości tych wszystkich dla których ponosicie codzienny trud. 

Jednocześnie, Szanowni Państwo, nam wszystkim życzę wytrwałości w dążeniu do powstania nowego budynku szkoły oraz przychylności i hojności tych, którzy mogą wesprzeć realizację marzeń, na które zasługują nie tylko młode talenty naszego miasta i powiatu…”

Następnie głos zabrali: Prezes Fundacji Pomocy Szkole Muzycznej, Rady Rodziców oraz: przedstawiciel Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego p.Józef Krzyżanowski, delegacja Dziecięcego Zespołu Ludowego SP nr 7 w Świdniku pod kier. p. L.Leszczyńskiego,  przedstawiciel Biura Usług Turystycznych i Edukacyjnych „Lider-Tour” w Lublinie – wielokrotny kierownik Warsztatów Artystycznych organizowanych przez naszą szkołę – p.Tadeusz Otrocki, przedstawiciel społeczności Ogólnokształcącej Szkoły Muzyczej I i II st . im. K.Lipińskiego w Lublinie – p.Elwira Śliwkiewicz, Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku – p. Jadwiga Ciołek, przedstawiciele Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury Województwa Lubelskiego. Życzenia przekazali również: przedstawiciele szkół artystycznych i placówek oświatowych, Ośrodka Terapii i Rozwoju w Świdniku, PEC-u, Rethmanna.

dyr.B.O-D: Wszystkim bardzo dziękuję za pamięć, życzenia i  za tak liczne przybycie na dzisiejszą uroczystość tak ważną dla naszej szkoły. Po krótkiej, technicznej przerwie zapraszam do wysłuchania koncertu jubileuszowego  w wykonaniu uczniów i absolwentów naszej szkoły. Życzę miłych wrażeń artystycznych.

 

Po kilkuminutowej przerwie technicznej na scenie ukazali się konferansjerzy dzisiejszego koncertu – p.Urszula Rękas i p.Jaremi Zienkowski.

 – Szanowni goście i szanowna publiczności,

Jest nam bardzo miło zaprosić Państwa na historyczny I Koncert Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku.

Imię to symbol tożsamości każdego człowieka. Swoją tożsamość odnaleźć jednak może w najpiękniejszej ze sztuk jaką jest Muzyka. Pozwólmy przemówić jej dźwiękom.

1. Za chwilę usłyszymy prawykonanie „Hymnu szkolnego”, którego autorami są pedagodzy naszej szkoły. Muzykę skomponowała p.Joanna Garbacz do słów p.Ewy Puławskiej.

Orkiestrę smyczkową przygotowaną przez p.Joannę Garbacz i chór poprowadzi p.Lech Gliński. Następnie pod batutą p.Joanny Garbacz orkiestra wykona dwa utwory R.Schumanna – Pieśń żniwiarzy i Marsz żołnierzyków oraz „Veni” autorstwa p.Joanny Garbacz.

2. Małgorzata Wicka pierwsze lata nauki gry na wiolonczeli uzyskała pod kierunkiem p. Marii Dziadosz w PSM I st. w Świdniku. Następnie kontynuowała grę na wiolonczeli w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie w klasie  prof. Ryszarda Łosakiewicza. W latach 1990 – 1995 studiowała w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na wydziale instrumentalnym w klasie prof. Romana Sucheckiego. Obecnie gra w Filharmonii Lubelskiej

  Akompaniować będzie Dominika Łasko Naukę muzyki rozpoczęła w 1995 r. w PSM I st.  w Świdniku w klasie fortepianu mgr Marty Zwolak. Naukę gry na fortepianie  kontynuowała w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie pod kierunkiem prof. Tamary  Bogdanowskiej. Obecnie jest studentką II roku AM im. S. Moniuszki w Gdańsku na wydziale instrumentalnym w klasie fortepianu adiunkta K. Góry. W wykonaniu obu Pań usłyszymy „Wokalizę” Kazimierza Wiłkomirskiego ze specjalną dedykacją dla p.Teresy Wiłkomirskiej.

3. Eliza Alimbajewa pierwsze kroki nauki gry na skrzypcach stawiała w PSM I st. w Świdniku   w klasie Haliny Łasko. Następnie u prof. Krudowskiego w Lublinie, aby później doskonalić swoje umiejętności w Leningradzie. Przed Państwem skrzypaczka Filharmonii Lubelskiej i pedagog naszej szkoły – p.Eliza Alimbajewa w Kaprysie op. 10 nr 7 „La Cadenza” H.Wieniawskiego

4. Kwartet klarnetowy istnieje w naszej szkole od czterech lat. Reprezentuje szkołę na przesłuchaniach regionalnych i ogólnopolskich. Działa pod kierownictwem p.Jaremiego Zienkowskiego, absolwenta Liceum Muzycznego w Lublinie i AM w Warszawie. Aktualnie jest on solistą i kameralistą Filharmonii Lubelskiej oraz pedagogiem naszej szkoły. W skład kwartetu wchodzą: Marcin Meresta, Jakub Dybżyński, Sylwia Bednarek i Jaremi Zienkowski. W ich wykonaniu usłyszymy „Rondo” – M.Yosti

5. Paulina Grzechuła jest absolwentką naszej szkoły, klasy skrzypiec p.Emilii Świder. Aktualnie kształci się w Szkole Muzycznej II st. w Lublinie w klasie p.M.Augustowskiej. W jej wykonaniu usłyszymy „Obertasa” H.Wieniawskiego. Akompaniuje nauczyciel dyplomowany  – p.Danuta Skubiszewska.

6. Marcin Nagnajewicz naukę gry na akordeonie rozpoczął w PSM I st.  w Świdniku 1996 r. w klasie mgr Kazimierza Greli. Obecnie kontynuuje naukę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie w klasie akordeonu prof. Jarosława Gadaja. W wykonaniu Marcina usłyszymy „Piosenkę Krokodyla Gieny” W.Szaińskiego

7. Aleksandra Dzwonkowska jest uczennicą naszej szkoły w klasie perkusji p.Andrzeja Pochodyły. Zaprezentuje nam „Ragtimes”  S.Joplina. Akompaniuje p.Danuta Skubiszewska

8. Ostatnim punktem naszego koncertu będzie występ zespołu wokalnego „Miniaturki” prowadzonego przez p.dyrektor Beatę Olszańską-Dumę  i p.Janusza Lawgmina. Wysłuchamy trzech piosenek: „Cud w szafie” „Pełny luz” Odbicia dwa”

Folder wydany z okazji jubileuszu cz.I , cz. II

Program koncertu