Historia szkoły

Historia Szkoły

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w styczniu 1973 r. na mocy Zarządzenia nr 95 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27 IX 1972 r.  Założona została na podbudowie Społecznego Ogniska Muzycznego przy Zakładowym Domu Kultury Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik.

Kilka fotek z życia Społecznego Ogniska Muzycznego …

som_8 som_7 som_6 som_5 som_4 som_1

 

Kilka fotek z pierwszych lat istnienia naszej Szkoły …

psm_1 psm_11 psm_3 psm_6 psm_7 psm_12

Pierwsi uczniowie pobierali naukę w  siedzibie SOM przy ul. Kolejowej. W kolejnych latach szkoła mieściła się w dwóch budynkach – przy ul. Króla Pole 5 i ul. Hallera 9.

 

 

Kolejni dyrektorzy Szkoły …

 

Teofil_Nowosad
Teofil_Nowosad 1973-1874

Halina_Lasko
Halina Łasko 1974-1982 i 1994-1998

Cezary_Pasternak
Cezary Pasternak 1982-1988

 

Joanna_Galas
Joanna Gałas   1988-1994

Danuta_Skubiszewska
Danuta Skubiszewska 1998-2003

Beata_Olszanska-Duma
Beata Olszańska p.o . dyrektora     II-VII 1998 , od 2003

 

Skład pierwszej Rady Pedagogicznej …

Teofil Nowosad – dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów muzycznych
Krzysztof Dziadosz – nauczyciel gry na klarnecie
Barbara Fijałkowska – nauczyciel gry na flecie poprzecznym
Kazimierz Grela – nauczyciel gry na akordeonie
Zuzanna Kapyś – nauczyciel gry na fortepianie i teorii
Jadwiga Kiszczak – nauczyciel skrzypiec, teorii muzyki i chóru
Małgorzata Kiszczak – nauczyciel gry na fortepianie
Elżbieta Kummer – nauczyciel teorii, gry na skrzypcach i fortepianie
Czesław Lekan – nauczyciel gry na akordeonie
Henryk Maruszak – nauczyciel gry na trąbce, puzonie i akordeonie
Leszek Samborski – nauczyciel gry na perkusji
Adam Stocki – nauczyciel rytmiki
Maria Sypińska – nauczyciel gry na fortepianie

Pierwsi pracownicy administracji i obsługi …

Krystyna Jaroszewicz – kierownik administracyjno-gospodarczy
Kazimierz Augustynowicz – główny księgowy
Maria Szmydki – woźna
Józefa Szendal – woźna