Słowo o szkole

 Słowo o Szkole

Uczniowie realizują program państwowej szkoły muzycznej pierwszego stopnia Ministra Kultury w dziedzinie nauki gry na instrumentach i teorii. W ramach zajęć indywidualnych dzieci uczą się gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, klarnecie, saksofonie, flecie poprzecznym, trąbce, perkusji i akordeonie. Ponadto mają zajęcia rytmiczne, audycje muzyczne i kształcenie słuchu.
W starszych klasach wszyscy uczniowie uczęszczają na zespoły muzyczne: chór, zespół instrumentalny, zespoły kameralne i wokalne, a także Zespół Ludowy „Leszczyniacy”. Od pierwszej klasy uczniowie biorą udział w koncertach na terenie Szkoły i poza nią, reprezentują Szkołę na przeglądach i konkursach. W ramach wymiany kulturalnej młodzież uczestniczy w warsztatach artystycznych i koncertach w kraju i za granicą.

Nauka w szkole odbywa się w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do pierwszej klasy jest ukończenie 7 lat i nieprzekroczenie 16 roku życia.

Szkoła oferuje:

  • indywidualną naukę gry na instrumencie
  • dostosowane do przedziałów wiekowych programy nauczania
  • lekcje ogólnomuzyczne w małych grupach
  • indywidualizację i profesjonalność nauczania
  • możliwość wypożyczenia instrumentu i nut
  • korelację zajęć z planami lekcyjnymi w szkołach macierzystych