Terminarz maj – czerwiec 2016

2 maja – Dzień dyrektorski – wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

16 – 20 maja – Wystawianie ocen proponowanych uczniom (w przypadku ocen niepromujących lub nieklasyfikowania – w formie pisemnego zawiadomienia listownego do rodziców)

20 maja – Przesłuchania uczniów klas fortepianu dodatkowego

20 maja – Koncert uczniów kl. 1 cyklu sześcioletniego „Dzisiaj gram dla mojej Mamy” w MOK-Świdnik (obowiązkowy udział uczniów)

23 – 25 maja – Przekazanie ocen proponowanych uczniom i zebranie powiadomień podpisanych przez rodziców/opiekunów oraz przekazanie ich Dyrekcji

27 maja – Dzień dyrektorski – wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

EGZAMINY PROMOCYJNE:

2 czerwca – gitara (od godz. 13:00)

3 czerwca – flet (godz. 12:15) oraz instrumenty smyczkowe (godz. 16:30)

6 czerwca – perkusja (godz. 12:30 – 14:00) oraz fortepian (godz. 13:00)

7 czerwca – klarnet i saksofon (godz.13:30) oraz instrumenty smyczkowe c.d. (godz. 16:45)

8 czerwca – instrumenty smyczkowe c.d. (godz. 14:45)

9 czerwca – fortepian (godz. 12:00 – 16:00) oraz akordeon (godz. 16:00)

10 czerwca – Koncert uczniów kl. 6 cyklu sześcioletniego i kl. 4 cyklu czteroletniego w MOK-Świdnik

13 – 15 czerwca – Wstawianie ocen do Księgi ocen

16 czerwca – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

17 czerwca – Koncert końcoworoczny w MOK-Świdnik

24 czerwca – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016