Zajęcia dla kandydatów

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku

organizuje zajęcia dla kandydatów

 

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela rytmiki. Głównym celem tych zajęć jest umuzykalnianie dzieci,
oraz zaznajomienie ich i oswojenie z różnego typu zadaniami słuchowo-ruchowymi, a w szczególności nauka właściwego rozumienia poleceń nauczyciela.
Daje to dzieciom większy komfort psychiczny, co minimalizuje stres związany z przesłuchaniem,
a w rezultacie ma korzystny wpływ na lepsze wyniki kandydata.

 

Zajęcia odbywać się będą w sali rytmiki  od 7 marca 2019 r.

w czwartki w godz. 17.30 – 18.05

 

Zapraszamy dzieci w wieku 6 – 8 lat.

Obowiązują zapisy w sekretariacie Szkoły przy ul. Króla Pole 7; tel. 81 751 68 56

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

Informacja na temat postępów budowy szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku w latach 2018 – 2019 realizuje zadanie pod nazwą „Prace wykończeniowe w sali koncertowej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku PSM I stopnia w Świdniku„. Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie niezbędnych prac inwestycyjnych budowlano – instalacyjnych obejmujących:

  1. wykonanie prac wykończeniowych, w szczególności wystroju akustycznego sali koncertowej wraz z niezbędnym okablowaniem i instalacją oświetleniową,
  2. dostawę i montaż foteli w sali koncertowej,
  3. wykonanie zagospodarowania terenu (budowa parkingu, chodników).

Wartość uzyskanego dofinansowania – 1.430.000,00 zł