Informacja na temat postępów budowy szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku w latach 2018 – 2019 realizuje zadanie pod nazwą „Prace wykończeniowe w sali koncertowej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku PSM I stopnia w Świdniku„. Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie niezbędnych prac inwestycyjnych budowlano – instalacyjnych obejmujących:

  1. wykonanie prac wykończeniowych, w szczególności wystroju akustycznego sali koncertowej wraz z niezbędnym okablowaniem i instalacją oświetleniową,
  2. dostawę i montaż foteli w sali koncertowej,
  3. wykonanie zagospodarowania terenu (budowa parkingu, chodników).

Wartość uzyskanego dofinansowania – 1.430.000,00 zł