Kontynuacja nauki zdalnej

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. przedłużony zostaje okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty 
do dnia 3 stycznia 2021 r.

W związku z powyższym, informujemy, iż w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku kontynuujemy naukę zdalną, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się pod następującymi numerami:
tel.  698 64 45 67 – w sprawach uczniowskich – Anna Marzec
tel.  662 30 39 47 – w sprawach ogólnoszkolnych – Jolanta Gmurkowska-Migryt
Adres poczty  e-mail pozostaje bez zmian– sekretariat@psm.swidnik.pl
W sprawach dziennika elektronicznego MobiReg  oraz platformy GSuite można kontaktować się mailowo: jaroslawgadaj@psm.swidnik.pl

Dyrektor
Beata Olszańska

Już minęły dwa lata… Jubileusz 45-lecia Szkoły

 

Jubileusz 45 lecia Szkoły  należy już do historii. Dla uczestników tej uroczystości był to wyjątkowy czas i okazja do spotkań, rozmów, wspomnień , wysłuchania pięknego koncertu w wykonaniu uczniów , absolwentów i nauczycieli. Jubileusz pokazał, że nasza Szkoła to placówka z tradycjami, szanująca swoją i historię i tożsamość., tętniąca życiem i szczerą pasją do muzyki. Przekonali się ,że to miejsce wiele znaczyło i znaczy dla ogromnej rzeszy tych, którzy właśnie w tej szkole rozpoczynali swoją przygodę z MUZYKĄ.

Dyrektor szkoły
Beata Olszańska