Warsztaty psychologiczne online

SZANOWNI PAŃSTWO,

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE ZAPISY NA WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE ON-LINE, DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SĄ PRZEDŁUŻONE DO 20 MAJA 2021r.

Centrum Edukacji Artystycznej zaprasza uczniów i rodziców szkół artystycznych stopnia podstawowego (klasy VII-VIII) i średniego do udziału w warsztatach psychologicznych online w dniach 24 MAJA – 17 CZERWCA 2021r.

Warsztaty realizowane będą przez psychologów CEA pod merytorycznym nadzorem wizytatorów ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
Warsztaty obejmować będą swoją tematyką m.in. takie zagadnienia jak:
dla uczniów:

 1. nabywanie kompetencji pozytywnego myślenia i poczucia własnej wartości
 2. wsparcie w umiejętności odraczania potrzeb związanych z nadmiernym użytkowaniem technologii
 3. kształtowanie umiejętności budowania prawidłowych relacji społecznych
 4. zwiększenie zrozumienia trudnych relacji między nastolatkami a rodzicami
 5. nabywanie umiejętności świadomego unikania substancji psychoaktywnych
 6. trening uważności

dla rodziców:

 1. wsparcie dziecka doświadczającego wymagań wynikających ze szkolnictwa artystycznego
 2. poszerzenie wiedzy o trudnych relacjach rodziców z nastolatkami
 3. zwiększenie umiejętności rodziców w budowaniu poczucia własnej wartości i odporności psychicznej dziecka
 4. rozpoznawanie ryzyka stosowania przez młodzież substancji psychoaktywnych
 5. rozpoznawanie objawów depresji u dzieci i młodzieży

Każdy warsztat/webinar będzie trwał maksymalnie 1,5h. Warsztaty dla uczniów rozpoczynać się będą zawsze o godz. 16.00, a dla rodziców o godz. 18.00. Nad stroną techniczną warsztatów czuwać będzie p. Michał Antoniak, a za koordynację zgłoszeń uczestników odpowiedzialna będzie p. Monika Gajowniczek.

pismo do uczniów i rodziców – zaproszenie