Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne CEA

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z  ofertą Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Edukacji Artystycznej w Lublinie.

 Oferta SPPP CEA w Lublinie

Psycholog: Barbara Wojtanowska-Janusz
Adres SPPP CEA: OSM I i II Stopnia im. K. Lipińskiego, ul. Muzyczna 10, 20-620 Lublin
Dyżury: poniedziałek 11.00 – 17.00
Kontakt : tel. 81 532 10 71 w. 36, tel. kom. 506 150 764, Skype: SPPP CEA Lublin, wojtanowskajanusz@cea.art.pl
Obszar działalności SPPP CEA w Lublinie: region lubelski, podkarpacki