Kontynuacja nauki zdalnej

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. przedłużony zostaje okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty 
do dnia 3 stycznia 2021 r.

W związku z powyższym, informujemy, iż w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku kontynuujemy naukę zdalną, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się pod następującymi numerami:
tel.  698 64 45 67 – w sprawach uczniowskich – Anna Marzec
tel.  662 30 39 47 – w sprawach ogólnoszkolnych – Jolanta Gmurkowska-Migryt
Adres poczty  e-mail pozostaje bez zmian– sekretariat@psm.swidnik.pl
W sprawach dziennika elektronicznego MobiReg  oraz platformy GSuite można kontaktować się mailowo: jaroslawgadaj@psm.swidnik.pl

Dyrektor
Beata Olszańska