Kontakt ze szkołą

Szanowni Państwo

W związku z wprowadzeniem pracy zdalnej w administracji podajemy numery telefonów do kontaktu ze Szkołą:

tel.  698 64 45 67 – w sprawach uczniowskich – Anna Marzec
tel.  662 30 39 47 – w sprawach ogólnoszkolnych – Jolanta Gmurkowska-Migryt

Adres poczty  e-mail pozostaje bez zmian – sekretariat@psm.swidnik.pl

W sprawach dziennika elektronicznego MobiReg  oraz platformy GSuite można kontaktować się

e-mailowo: jaroslawgadaj@psm.swidnik.pl