Informacja dla absolwentów

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW:
Każdy uczeń, zgłaszając się po odbiór świadectwa zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa maseczką, posiadania rękawiczek jednorazowych oraz do zachowania dystansu społecznego pomiędzy uczestnikami zakończenia roku.