Listy gratulacyjne

Listy Gratulacyjne z okazji Jubileuszu 45-lecia Szkoły