Klauzula informacyjna dla rodziców

 

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!

Na stronie szkoły  jest do pobrania

„KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)”

Prosimy o podpisanie  zgody  i dostarczenie do szkoły

 osobiście lub drogą pocztową na adres szkoły do dnia  31 października  2018r.

Druk zgody można również otrzymać w sekretariacie szkoły.