Cieszymy się i gratulujemy …

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że Nasza szkoła uplasowała się na zaszczytnym, pierwszym miejscu wśród szkół muzycznych I stopnia  regionu lubelskiego, w rankingu umieszczonym w „Raporcie z analizy wyników Obligatoryjnych Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej (CEA) w roku szkolnym 2016/2017”. Talent w połączeniu z ciężką pracą i wytrwałością zaowocował sukcesem Naszych uczniów!

Przesłuchaniami CEA objęte są wszystkie szkoły muzyczne danego typu w całej Polsce, organizowane są raz na dwa lata i odbywają się w różnych miastach poszczególnych regionów. Udział w nich biorą uczniowie klas czwartych i piątych cyklu sześcioletniego oraz drugich i trzecich cyklu czteroletniego szkół muzycznych I stopnia- soliści i zespoły instrumentalne. Uczniów ocenia komisja powołana przez CEA przypisując ich występom punkty w skali od 0 do 25.

W roku szkolnym 2016/2017 szkołę reprezentowali:

Natalia Guz  z kl. skrzypiec Anny Dorochowicz

Weronika Guz z kl. skrzypiec Anny Dorochowicz

Julita Bałaban z kl. skrzypiec Elizy Kondraciuk 

Julia Tkaczyk z kl. skrzypiec Marty Ostańskiej

Jakub Kucybała z kl. perkusji Andrzeja Pochodyły

Maria Nowik z kl. gitary Kamili Krzeszowiec

Bartosz Wicki z kl. akordeonu Jarosława Gadaja

Malika Wawer z kl. fletu poprzecznego Elżbiety Karpińskiej

Jowita Wójtowicz z kl. klarnetu Jaremiego Zienkowskiego

Zuzanna Wójcik  z kl. saksofonu Jaremiego Zienkowskiego

Oliwia Chrześcijanek  z kl. fortepianu Bożeny Ostachowskiej-Kozery

Dorota Orzeł z kl. fortepianu Magdaleny Cyran

Jakub Parczewski  z kl. fortepianu Bożeny Ostachowskiej-Kozery

Uzyskując średni wynik 19,8 pkt.

Poza realizacją określonego programu, w praktyce oznaczało to wiele godzin ćwiczenia, dodatkowych lekcji, prób, udziału w licznych koncertach i oczywiście wyjazdu na same przesłuchania – jeździliśmy do Lublina, Biłgoraja,  Krasnegostawu, Białej Podlaskiej, Krakowa.

Dziękujemy Uczniom, Pedagogom i Rodzicom za ogromny wkład pracy włożony w przygotowanie do udziału w  przesłuchaniach.

Zajęcie tak wysokiego miejsca stanowi wyjątkowe wyróżnienie zarówno dla uczniów i pedagogów, którzy w przygotowania włożyli niepomierną ilość pracy, energii i zaangażowania, ale także całej Naszej szkoły jako społeczności. Serdecznie gratulujemy uczniom wzorowego popisu swoich umiejętności i życzymy kolejnych sukcesów w ich dalszej muzycznej karierze.

 Zachęcamy wszystkich uczniów szkoły do ćwiczenia, grania z pasją i  osiągania takich sukcesów jak Wasi koledzy i koleżanki w ubiegłym roku szkolnym.

Kolejne przesłuchania przed Wami w roku szkolnym 2018/2019.