PRZYPOMINAJKA

PRZYPOMINAJKA !!!

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego przypominamy o dokonywaniu wpłat na Radę Rodziców. Planujemy zakup nagród za dobre wyniki w nauce, działalność koncertową, przeglądy i konkursy.
Przypominamy również o terminowym dokonywaniu wpłat na Fundusz Muzyczny.