Przesłuchania obligatoryjne Centrum Edukacji Artystycznej 2016/2017

Przesłuchania Obligatoryjne Centrum Edukacji Artystycznej w roku szkolnym 2016/2017 objęły uczniów klas 4 i 5 cyklu sześcioletniego oraz II i III cyklu czteroletniego.

Etap I – szkolny, który odbył się w grudniu 2016 r. wyłonił reprezentantów naszej Szkoły do etapu II – regionalnego:

  • Przesłuchania klasy skrzypiec dn. 21 lutego 2017 r. w Szczebrzeszynie.

NATALIA GUZ  /WYRÓŻNIENIE/ z klasy skrzypiec Anny Dorochowicz

WERONIKA GUZ z klasy skrzypiec  Anny Dorochowicz

JULITA BAŁABAN z klasy skrzypiec Elizy Kondraciuk 

JULIA TKACZYK z klasy skrzypiec Marty Ostańskiej

ANNA DOROCHOWICZ /WYRÓŻNIENIE/– nauczyciel klasy skrzypiec

EWA STRAWA /WYRÓŻNIENIE/– nauczyciel-akompaniator

  • Przesłuchania klasy wiolonczeli  dn. 9 lutego 2017 r. w Lublinie

EMILIA KOPEĆ z klasy wiolonczeli Iwony Godzik-Ćwiek

  • Przesłuchania klasy fortepianu dn. 6,7 marca 2017 r. w Krasnymstawie

OLIWIA CHRZEŚCIJANEK  z klasy fortepianu Bożeny Ostachowskiej-Kozery

DOROTA ORZEŁ z klasy fortepianu Magdaleny Cyran

JAKUB PARCZEWSKI  z klasy fortepianu Bożeny Ostachowskiej-Kozery

KAROLINA POTACZAŁA z klasy fortepianu Beaty Olszańskiej

MICHALINA CZERNICKA z klasy fortepianu Bożeny Ostachowskiej-Kozery

  • Przesłuchania klasy gitary i zespołów gitarowych dn. 23 lutego 2017 r. w Biłgoraju

MARIA NOWIK z klasy gitary Kamili Krzeszowiec

ZESPÓŁ GITAROWY nauczyciel – Kamila Krzeszowiec

  • Przesłuchania instrumentów dętych drewnianych dn. 27 lutego 2017 r. w Lublinie

MALIKA WAWER z klasy fletu poprzecznego Elżbiety Karpińskiej

JOWITA WÓJTOWICZ z klasy klarnetu Jaremiego Zienkowskiego

ZUZANNA WÓJCIK  z klasy saksofonu Jaremiego Zienkowskiego

  • Przesłuchania klasy akordeonu dn. 24 lutego 2017 r. w Lublinie

BARTOSZ WICKI z klasy akordeonu Jarosława Gadaja

  • Przesłuchania klasy perkusji dn. 23 lutego 2017 r. w Krakowie

JAKUB KUCYBAŁA /WYRÓŻNIENIE/ z klasy perkusji Andrzeja Pochodyły

ANDRZEJ POCHODYŁA  /WYRÓŻNIENIE/ – nauczyciel klasy perkusji

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.