Koncert końcoworoczny

KONCERT Znów minął rok

dn. 10 czerwca 2016 r. godz. 17:00

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku