Budowa szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku w ramach podpisanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy uzyskała dofinansowanie w wysokości 3.150.000,00 zł. Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu będzie dokończona budowa Sali koncertowej. Harmonogram prac przewiduje realizację zadania w latach 2015-2017.

W ramach pierwszego – realizowanego w 2015 roku etapu – zostały wykonane następujące roboty:

  1. a) Roboty budowlane (architektura i konstrukcja przebudowa i budowa przegród wewnętrznych i zewnętrznych oraz podłoży i stropów roboty murarskie, posadzkarskie, tynkarskie, termoizolacyjne, przemurowanie i uzupełnienie ścian, roboty tynkarskie, wylewki posadzkowe),
  2. b) Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych (m.in. ułożenie okablowania elektrycznego i teletechnicznego),
  3. c) Wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych (m.in. ułożenie orurowania wod-kan, centralnego ogrzewania),

Nad realizacją był sprawowany nadzór inwestorski i autorski.