INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji – gov.pl niniejsza strona zaprzestaje publikacji nowych treści.
Od dnia 13 grudnia  2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły publikowane będą na nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem: https://www.gov.pl/web/psmswidnik

Dotychczasowa strona Szkoły dostępna pod adresem https://psm.swidnik.pl/ pozostanie aktywna
nie dłużej niż do końca roku 2022, jednak nie będzie już aktualizowana.
Po dokonaniu stosownych modyfikacji w/w adres będzie przekierowywał użytkowników na nasz nowy adres na portalu gov.pl a dotychczasowe strony Szkoły udostępnimy jako archiwum.

Serwis   https://www.gov.pl/web/psmswidnik od dnia 13 grudnia .2022 r. pełni również funkcję
Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie spełniającym wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.

Przedłużenie stopnia alarmowego BRAVO

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 28 lutego 2023 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

W odniesieniu do szkół i placówek artystycznych wprowadzenie stopnia BRAVO oznacza oprócz konieczności zwrócenia zwiększonej uwagi na podejrzane zachowania osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkół i placówek lub podejrzane przedmioty, przede wszystkim   wprowadzenie bezwzględnego zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni.

 

Stopień alarmowy BRAVO obowiązuje do 28 lutego  2023 r.