Warsztaty klarnetowe

Regionalne Warsztaty Klarnetowe 2018

UWAGA: Zgłoszenia należy przesyłać drogą e-mailową lub pocztową do dnia 9 listopada 2018 r. 

Rozpoczęcie warsztatów o  godz. 10.00  w budynku szkoły przy ul. Króla Pole 7

Harmonogram warsztatów zostanie zamieszczony  na stronie  internetowej szkoły

dnia 12 listopada 2018 r.

Organizację warsztatów koordynuje i szczegółowych informacji udziela

p. Jaremi Zienkowski (nauczyciel klasy klarnetu PSM I st. w Świdniku), tel. 609-033-899

Zaproszenie

Regulamin

Plakat

Formularz zgłoszeniowy