Warsztaty klarnetowe

Regionalne Warsztaty Klarnetowe 2018

UWAGA:
Zgłoszenia należy przesyłać drogą e-mailową lub pocztową do dnia 9 listopada 2018 r. 
Rozpoczęcie warsztatów o  godz. 10.00  w budynku szkoły przy ul. Króla Pole 7
Harmonogram warsztatów zostanie zamieszczony  na stronie  internetowej szkoły
dnia 12 listopada 2018 r.
Koordynator warsztatów: p. Jaremi Zienkowski (nauczyciel klasy klarnetu PSM I st. w Świdniku), tel. 609-033-899

Galeria

Zaproszenie

Regulamin

Plakat

Formularz zgłoszeniowy