Rekrutacja

REKRUTACJA

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich
w Świdniku organizuje zajęcia dla kandydatów.

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela rytmiki. Głównym celem tych zajęć jest umuzykalnianie dzieci oraz zaznajomienie ich i oswojenie z różnego typu zadaniami słuchowo-ruchowymi, a w szczególności nauka właściwego rozumienia poleceń nauczyciela. Daje to dzieciom większy komfort psychiczny, co minimalizuje stres związany z przesłuchaniem, a w rezultacie ma korzystny wpływ na lepsze wyniki kandydata.
Zajęcia odbywać się będą w sali rytmiki  od 7 marca 2019 r.  w czwartki w godz. 17:30 – 18.05

Zapraszamy dzieci w wieku 6 – 8 lat.

 

Obowiązują zapisy w sekretariacie Szkoły przy ul. Króla Pole 7; tel. 81 751 68 56

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

 


 

Składanie kwestionariuszy  do             w  Sekretariacie Szkoły.

 

 

Lekcje przygotowawcze dla kandydatów odbędą się  w dniach: 

 

Badanie przydatności kandydatów do kształcenia w szkole muzycznej odbędzie się  

Badanie przydatności kandydatów ma formę praktycznych zadań uwzględniających sprawdzenie umiejętności śpiewania /jedna piosenka przygotowana na lekcjach przygotowawczych, drugą-dowolną należy przygotować we własnym zakresie/, powtarzania poszczególnych dźwięków i fragmentów melodii głosem, powtórzenia podanego rytmu, reagowania na zmiany w melodii, reagowania ruchem na muzykę, sprawność i estetykę ruchu, zdolności manualne, wyobraźnię przestrzenną, koncentrację i poziom dojrzałości szkolno-społecznej.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do klasy programowo wyższej przeprowadza się egzaminy kwalifikacyjne z poszczególnych przedmiotów.

 

do pobrania oferta szkoły pdf