Klauzula informacyjna dla rodziców

 

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!

Na stronie szkoły  jest do pobrania

„KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)”

Prosimy o podpisanie  zgody  i dostarczenie do szkoły

 osobiście lub drogą pocztową na adres szkoły do dnia  31 października  2018r.

Druk zgody można również otrzymać w sekretariacie szkoły.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2018/2019

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 1603)

 Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku

ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

02 listopada 2018r.
23 listopada 2018r. – Jubileusz 45-lecia Szkoły
02 stycznia 2019r.
02 maja 2019r.
16 maja 2019r. – Przesłuchania wstępne