Badanie przydatności kandydatów

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY  2020/2021

Badanie przydatności do kształcenia muzycznego odbędzie się
w dniach 8, 9, 10 i 15 czerwca 2020 r.  

Dla kandydatów przeprowadza się badanie przydatności polegające na:

  1. sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie z uwzględnieniem słuchu wysokościowego , poczucia rytmu, poczucia tonalności, pamięci muzycznej
  2. wykonaniu przez wszystkich kandydatów takich samych zadań:
  •   zaśpiewaniu przygotowanej piosenki
  •   powtórzeniu głosem dźwięków i krótkich zwrotów melodycznych
  •   zaśpiewaniu brakującego dźwięku kończącego fragment melodii (frazę)
  •   reagowanie na zmiany melodii
  •   powtarzanie krótkich przebiegów rytmicznych ( klaskanie)

W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do klasy programowo wyższej przeprowadza się egzaminy kwalifikacyjne z poszczególnych przedmiotów.

O dokładnym terminie i godzinie przesłuchania zostaniecie Państwo powiadomieni telefonicznie.
Prosimy o punktualne stawienie się na przesłuchanie.

Osoby przebywające na terenie szkoły (rodzice i kandydaci) proszone  są o zachowanie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Pamiętamy…

Pamiętamy…

Wanda Wiłkomirska, właśc. Jolanta Wanda Rakowska z domu Wiłkomirska (ur. 11 stycznia 1929 w Warszawie, zm. 1 maja 2018 tamże) – polska skrzypaczka i pedagog. Była córką polskiego muzyka Alfreda Wiłkomirskiego i Żydówki Debory-Doroty z domu Temkin. Wanda Wiłkomirska była siostrą Józefa, przyrodnią siostrą Marii, Kazimierza i Michała, pierwszą żoną Mieczysława Rakowskiego, z którym miała dwóch synów – Artura i Włodzimierza.
Dzisiaj mija druga rocznica jej śmierci…