Kolejny sukces naszych skrzypaczek!

Z radością i dumą informujemy, że nasze skrzypaczki, tegoroczne dyplomantki (z klasy 6 cyklu sześcioletniego) na X Regionalnym Konkursie Skrzypcowym „Skrzypcowe Spotkania” otrzymały WYRÓŻNIENIA. Konkurs odbył się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie dn. 10.03.2018 r.

Julita Bałaban z klasy skrzypiec pani Elizy Komy

Natalia Guz z klasy skrzypiec pani Anny Dorochowicz

Weronika Guz z klasy skrzypiec pani Anny Dorochowicz

Julia Tkaczyk z klasy skrzypiec pani Marty Ostańskiej

WYRÓŻNIENIA za świetny podkład fortepianowy otrzymały akompaniatorki, panie: Ewa Strawa i Magdalena Cyran