Zmarł Józef Wiłkomirski

ZMARŁ JÓZEF WIŁKOMIRSKI

Z ogromnym smutkiem informujemy,
że 1 sierpnia 2020 r. w wieku 94 lat zmarł

Józef Wiłkomirski  – jeden z patronów PSM w Świdniku; kompozytor, wiolonczelista i dyrygent, żołnierz AK i uczestnik powstania warszawskiego, solista orkiestry Filharmonii Łódzkiej oraz wieloletni dyrektor i kierownik artystyczny Filharmonii w Szczecinie i Wałbrzychu, a także popularyzator muzyki poważnej w radiu i telewizji oraz dziennikarz muzyczny.

 

Informacja dla absolwentów

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW:
Każdy uczeń, zgłaszając się po odbiór świadectwa zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa maseczką, posiadania rękawiczek jednorazowych oraz do zachowania dystansu społecznego pomiędzy uczestnikami zakończenia roku.

Badanie przydatności kandydatów

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY  2020/2021

Badanie przydatności do kształcenia muzycznego odbędzie się
w dniach 8, 9, 10 i 15 czerwca 2020 r.  

>> LISTA PRZESŁUCHAŃ <<

Dla kandydatów przeprowadza się badanie przydatności polegające na:

  1. sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie z uwzględnieniem słuchu wysokościowego , poczucia rytmu, poczucia tonalności, pamięci muzycznej
  2. wykonaniu przez wszystkich kandydatów takich samych zadań:
  •   zaśpiewaniu przygotowanej piosenki
  •   powtórzeniu głosem dźwięków i krótkich zwrotów melodycznych
  •   zaśpiewaniu brakującego dźwięku kończącego fragment melodii (frazę)
  •   reagowanie na zmiany melodii
  •   powtarzanie krótkich przebiegów rytmicznych ( klaskanie)

W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do klasy programowo wyższej przeprowadza się egzaminy kwalifikacyjne z poszczególnych przedmiotów.

O dokładnym terminie i godzinie przesłuchania zostaniecie Państwo powiadomieni telefonicznie.
Prosimy o punktualne stawienie się na przesłuchanie.

Osoby przebywające na terenie szkoły (rodzice i kandydaci) proszone  są o zachowanie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.